Artikel från Uppsala universitet
21 april 2009

Nervsystemet påverkas av kemikalier under nyföddhetsperioden

Kemikaliers påverkan på nervsystemets utveckling under nyföddhetsperioden har undersökts i en avhandling som läggs fram vid Uppsala universitet den 24 april. En viss typ av flamskyddsmedel och impregneringsmedel som används i textilier, datorer och pappersprodukter, visar sig framkalla utvecklingsstörningar på nervsystemet.

Människan utsätts ständigt för nya kemikalier i sin miljö. Kemikalier som kan bli framtida miljögifter och miljöproblem. Intresset för hur kemikalier tidigt påverkar utvecklingen av nervsystemet har ökat då man ser en ökning av utvecklingsstörningar som ADHD, autism och vissa neurodegenerativa sjukdomar.

– Vi har undersökt de utvecklingsneurotoxiska effekterna av en typ av flamskyddsmedel, polybromerade difenyletrar (PBDE) och perfluorerade kemikalier (PFC), efter att nyfödda möss exponerats under den snabba utvecklings- och tillväxtperioden av hjärnan, säger ekotoxikologen Niclas Johansson, vid institutionen för fysiologi och utvecklingsbiologi.

PBDE används som flamskyddsmedel i bland annat textilier och elektronisk utrustning som datorer. PFC är samlingsnamnet för en grupp kemikalier som har ytaktiva egenskaper och som används för att bilda vatten-, fett-, och smutsavvisande ytor i bland annat impregnerat papper och textilier.

– Exponering under nyföddshetsperioden för de här ämnena har visat sig leda till permanenta beteendestörningar hos möss, som hyperaktivitet, samt försämrad habituerings-, minnes- och inlärningsförmåga, säger Niclas Johansson och tillägger att de här mössen också hade förändrade nivåer av flera proteiner i hjärnan som är viktiga för en normal hjärnutveckling.

Både PBDE och PFC återfinns i modersmjölk och i damm i inomhusmiljön. Niclas Johansson berättar också att det finns studier som visar att nyfödda/barn och unga människor har lika eller högre nivåer av dessa kemikalier i sin kropp jämfört med äldre. Och eftersom nyfödda rör sig mycket på golvet och att hand- till munkontakten är frekvent sker, förutom via modersmjölken, en direktexponering.

– PBDEer och PFCer kan framkalla likartade utvecklingsstörningar på nervsystemet och är därför inte bara intressanta som enskilda kemikalier utan också för sin möjlighet att samverka. Min avhandling visar att PBDE 209 och PFOA kan samverka vid låga doser kan förstärka beteendestörningarna hos vuxna möss och förändra proteinnivåerna hos nyfödda, avslutar Niclas Johansson.

Läs mer om avhandlingen på Uppsala universitets hemsida

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Johansson, institutionen för fysiologi och utvecklingsbiologi, avdelningen för ekotoxikologi
018-471 26 01, 070-227 60 82, Niclas.Johansson@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera