Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2009

Skillnad i förväntningar på manliga och kvinnliga lärare

Även om män och kvinnor lämpar sig lika bra för läraryrkets alla uppgifter är förväntningarna olika, från både kollegorna, skolledarna och elevernas föräldrar.

75 procent av grundskolans lärare är kvinnor; på de lägsta årskurserna är siffran hela 97 procent.

Maria Hjalmarssons har studerat lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar. Studien baseras på en intervjustudie och därutöver på en nationell enkätstudie inom årskurserna tre till fem på grundskolan.

Hennes resultat visar att männens minoritetsposition på grundskolan innebär fördelar men att den så kallade genusordningen – den sociala struktur som skapar och upprätthåller maktrelationen mellan kvinnor och män – även drabbar männen, med bland annat speciella förväntningar från omgivningen.

Ett annat av studiens resultat är att många av dagens läraruppgifter i skolan är tydligt genusmärkta.

– Den märkningen förstärks när män träder in i de kvinnodominerade grupperna, säger Maria Hjalmarsson.

Både kvinnorna och männen visar sig tala nedvärderande om kvinnor och ”det kvinnliga”. I resonemang om genusordning avfärdar emellertid de yngre lärarna, och då främst de yngre kvinnorna, ett sådant resonemang och betonar istället den enskilda individens betydelse än betydelsen av en strukturell eller symbolisk genusordning.

– Många inom skolan pekar på att man vill ha in ”det andra”, det manliga i grundskolan. Men det verkar finnas en uppfattning att kvinnor inte kan bidra med ”det manliga”. Faran är att detta förstärker könssegregeringen och könsstereotyperna inom grundskolan vilket gör skolan motsägelsefull.

Det säger Maria Hjalmarsson som skrivit avhandlingen inom ramen för forskningsprojektet Förändrade köns-/genusordningar i skola och utbildning. Policy, perspektiv och praktik.

Tidigare svensk, pedagogisk forskning med genusperspektiv har inte intresserat sig särskilt mycket för lärararbetet utan mest riktat intresset mot eleverna och deras skolsituation.

Maria Hjalmarsson lägger fram sin avhandling ”Lärarprofessionens genusordning. En studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar” vid institutionen för pedagogik och didaktik fredagen den 24 april kl 10.00.

Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg.

Kontaktinformation
Kontakt: maria.hjalmarsson@ped.gu.se, 031-7862681, 0738-343938.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera