Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2009

Naturlig antioxidant skyddar mot grå starr

Enzymet SOD1, en naturlig antioxidant, är viktig för att skydda ögat mot grå starr vid diabetes. Det visar Eva Olofsson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet 24 april. SOD1 är även känt för sin betydelse vid ALS.

Katarakt (grå starr) i ögats lins är den vanligaste orsaken till synnedsättning och blindhet i världen. Risken att drabbas av katarakt ökar med åldern, men sjukdomstillstånd som t.ex. diabetes kan även påskynda förloppet.

Katarakt behandlas idag enbart med kirurgi. Det vore därför önskvärt att hitta medicinska behandlingsalternativ som fördröjer eller förhindrar utvecklingen av denna ögonsjukdom.

I avhandlingen visar Eva Olofsson att den naturliga antioxidanten koppar-zink-superoxiddismutas (SOD1) kan bidra till att skydda ögats lins mot katarakt. Dessa kunskaper är viktiga för den framtida utvecklingen av ögonläkemedel.

SOD1 är ett protein som finns i kroppens celler där det skyddar mot fria radikaler. Dessa bildas i cellerna i samband med normal ämnesomsättning, men de kan även uppstå till följd av sjukdomsprocesser. Vid en ökad produktion av fria radikaler utsätts cellerna för oxidativ stress vilket kan leda till skador.

Oxidativ stress bidrar bl.a. till utvecklingen av katarakt. Det är därför viktigt att ögats lins innehåller skyddande antioxidanter som oskadliggör radikalerna innan bestående skador uppstår.

SOD1 är en av många verksamma antioxidanter som finns i ögats lins. Eva Olofsson har studerat om linsens innehåll av denna specifika antioxidant påverkar utvecklingen av katarakt. Resultaten visar att avsaknad av SOD1 påskyndar förloppet av katarakt, särskilt om patienten även har diabetes.

Fynden tyder därmed på att SOD1 utgör en viktig del av linsens skydd mot oxidativ stress. Detta skydd är av särskild betydelse för att förhindra kataraktutveckling vid diabetes.

Fredag 24 april försvarar Eva Olofsson, Inst. för klinisk vetenskap, oftalmiatrik, sin avhandling med titeln ”Superoxide Dismutase 1 and Cataract”. Svensk titel: Superoxiddismutas 1 och katarakt.

Disputationen äger rum klockan 9.00 i hörsal Betula, by. 6M, NUS.

Fakultetsopponent är professor Marjorie F. Lou, University of Nebraska, Lincoln, USA.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-21032

Kontaktinformation
Eva Olofsson är uppvuxen i Gnesta, Södermanland. Hon är ögonläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och nås enklast på telefon 070-303 86 00 eller e-post eva.olofsson@ophthal.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera