Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2009

Vart tionde västsvenskt barn är överviktigt

Drygt ett av tio barn i Västsverige är överviktigt, men bara ett av femtio barn är så överviktigt att det anses ha fetma. Det visar en ny kartläggning från Sahlgrenska akademin som är en del i ett omfattande europeiskt forskningsprojekt om livsstilsrelaterad ohälsa bland barn.

Kartläggningen är gjord bland 1800 barn mellan två och nio år i de tre västsvenska kommunerna Alingsås, Mölndal och Partille. Elva procent av barnen visade sig vara överviktiga och endast två procent feta.

– Våra resultat tyder på att fetma är förhållandevis ovanligt bland svenska barn jämfört med andra europeiska länder, men de europeiska siffrorna är inte helt färdiganalyserade, säger Gabriele Eiben, forskare i epidemiologi vid Sahlgrenska akademin.

Bara hälften av de västsvenska barnen äter färska grönsaker varje dag, och mindre än vart fjärde barn äter dagligen kokta grönsaker. Knappt tre av fyra barn äter en frukt om dagen.

Små barn mellan två och fyra år konsumerar lika mycket kakor, bullar och godis som barn som är fem år äldre.

– Men något som är positivt för de svenska barnen är att de inte tittar på TV medan de äter i samma utsträckning som jämnåriga i andra delar av Europa, säger Lauren Lissner, professor i epidemiologi vid Sahlgrenska akademin.

Totalt ingår cirka 15 000 barn i åtta europeiska länder i det stora forskningsprojektet Idefics. Forskningsprojektet ska ge en vetenskaplig grund för europeiska riktlinjer för förebyggande interventioner och rekommendationer när det gäller kost, fysisk aktivitet, beteendefrågor och etiska förhållanden.  

– Kartläggningen är bara det första steget i forskningsprojektet. Nu fortsätter vi genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande insatser mot övervikt hos barn. För detta har vi ett välfungerande samarbete med Västra Götalandsregionen och de olika berörda kommunerna, säger Staffan Mårild, överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

EU-projektet Idefics
Idefics är ett femårigt europeiskt forskningsprojekt. Forskningsprojektets namn är en förkortning för Identification and prevention of dietary and lifestyle-induced health effects in children and infants.

I projektet, som samordnas av universitetet i Bremen, ingår epidemiologer, genetiker, läkare, beteendeforskare, biokemister och samhällsvetare från åtta olika EU-länder.

Förutom Sverige och Tyskland ingår också Belgien, Cypern, Estland, Italien, Spanien och Ungern.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Gabriele Eiben, forskare i epidemiologi vid Sahlgrenska akademin, telefon 031 786 68 46, 073 368 75 12, e post gabriele.eiben@medfak.gu.se
Lauren Lissner, professor i epidemiologi vid Sahlgrenska akademin, telefon 031 786 68 47, e post lauren.lissner@medfak.gu.se
Staffan Mårild, överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, telefon 031 343 10 00, 070 823 75 48, e-post staffan.marild@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera