Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2009

Nytt hjälpmedel gör skogsbränslet lönsammare

Hantering och transporter svarar för en stor del av värdet på skogsbränslet. Det gör det extra viktigt att logistiken är effektiv. Därför har Skogforsk utvecklat ett beslutsstöd för att optimera skogsbränslets försörjningskedja.

– Modellen kan hjälpa användaren att fatta rätt beslut om allt ifrån val av sönderdelningsteknik till val av värmeverk som skogsbränslet ska transporteras till, säger Mikael Frisk, Skogforsk.

Eftersom inköps- och försäljningspriser också finns med i modellen är det möjligt att räkna på lönsamheten för olika kunder och leveranser.

Modellen har testats på Sveaskogs skogsbränsleflöden i Mellansverige.

– De anser att resultaten ger ett bra underlag för den fortsatta affärsutvecklingen. Särskilt intressant tyckte de att rangordningen av kunder efter täckningsbidrag var, säger han.

Modellen kommer nu att utvecklas vidare, bland annat för att kunna hantera att värmeverkens efterfrågan varierar beroende på hur varmt eller kallt det är.

Fakta

  • Modellen är en vidareutveckling av beslutsstödet FlowOpt och gör det möjligt att också optimera skogsbränslets försörjningskedja.
  • Än så länge finns inget gränssnitt utvecklat för modellen. Den som vill göra en optimering behöver därför hjälp från Skogforsk för att få in data på rätt sätt och för att analysera resultaten.
  • Skogforsk kan också hjälpa till om ett företag vill bygga ett eget system med utgångspunkt i den här optimeringsmodellen.

Kontaktinformation
Kontakt
Mikael Frisk, Skogforsk. Tel: 090-203 33 64, 070-664 96 00
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera