Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2009

Privata säkerhetsföretag utmanar det statliga våldsmonopolet

Användandet av privata säkerhetsföretag i väpnade konflikter har ökat. Att låta privata, vinstdrivande företag, tillhandahålla vålds- och säkerhetsrelaterade tjänster är en tydlig utmaning mot idén om ett statligt monopol på våld. Det säger Joakim Berndtsson, doktorand i freds- och utvecklingsforskning.

Sedan kriget i Irak startade år 2003 har det inträffat flera våldsamma incidenter där privata säkerhetsföretag har varit inblandade. Den internationella debatten om säkerhetsföretagens roll i väpnade konflikter har samtidigt intensifierats.

De privata företagen utför ofta uppdrag som traditionellt förknippats med militära förband. Och många debattörer hävdar att företagen är otillräckligt reglerade och att den statliga översynen av verksamheten fungerar dåligt eller inte alls.

– Privatiseringen bidrar till att sudda ut gränserna mellan privata och offentliga aktörer vilket gör frågorna om statlig kontroll komplexa, säger Joakim Berndtsson.

Joakim Berndtsson har undersökt hur privatiseringen av säkerhet utmanar invanda tankemönster kring staten och dess roll i relation till våld och säkerhet och hur användandet av privata säkerhetsföretag i Irak påverkar staters kontroll över våldsmedlen.

I Irak, som har kallats “det första privatiserade kriget”, uppskattas som mest nästan 50 000 personer ha arbetat för de privata säkerhetsföretagen, bland annat på uppdrag av amerikanska och brittiska företag och myndigheter.

– Med ett så stort antal privata aktörer i konfliktområdet, varav en stor del utför beväpnade uppdrag, är det rimligt att anta att den statliga kontrollen över våldsanvändningen och våldsmedlen förändras, säger Joakim Berndtsson.

Privatiseringen medför också en ökad vilja att söka privata eller “marknadsanpassade” lösningar på det som uppfattas som säkerhetsproblem och hot. En grundläggande utgångspunkt i avhandlingen är att även om privatiseringen kan ses som en utmaning mot idén om det statliga våldsmonopolet, så är det inget nytt fenomen.
¨
– Man skall komma ihåg att tanken om ett statligt våldsmonopol är en modern konstruktion, främst förknippat med konsoliderade stater. Staters faktiska kontroll över våldsinstrumenten och deras användning varierar kraftigt i tid och rum. I ett längre historiskt perspektiv framstår dagens privatisering av säkerhet mer som en återkomst för privata aktörer än som något helt nytt, säger Joakim Berndtsson.

Men att statens kontroll förändras innebär inte att den alltid försämrats.

– Å ena sidan kan man se hur privatiseringen av säkerhet under vissa omständigheter lett till ökad flexibilitet och funktionalitet för stater som USA och Storbritannien. Men samtidigt har den bristande regleringen och problematiska förhållanden mellan säkerhetsföretagen och annan militär och civil personal lett till ökad osäkerhet och en underminering av den statliga kontrollen över våldsanvändningen i Irak.

Avhandlingens titel: The Privatisation of Security and State Control of Force: Changes, Challenges and the Case of Iraq

Fakultetsopponentens namn: Dr. Christopher Kinsey, Defense Studies Department, Kings College, London

Tid och plats för disputation: fredagen den 3 april 2009, kl. 13.15, Hörsal SA 326, Campus Linné, Seminariegatan 1, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare:
Joakim Berndtsson, tel 031-786 5927, mobil: 0705-690100, e-post: joakim.berndtsson@globalstudies.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera