Tema

Global nedkylning skapade optimala förutsättningar för fjärilars spridning över jorden

Genom den globala nedkylningen för ungefär 36 miljoner år sedan kunde vanligt gräs spridas över jordklotet och blev en vanlig vegetationsform i stora delar av världen. Ungefär samtidigt spred sig fjärilar i underfamiljen Satyrinae (”gräsfjärilar”) i ett snarlikt mönster. Tidigare fanns gruppen bara i några avgränsade områden i Asien, idag är den spridd över hela världen. Orsaken till den så omfattade spridningen var i huvudsak att fjärilarna i gruppen använder gräs som värdväxt för sina larver och att de följde födans väg över jorden. Det visar Carlos Peña i en doktorsavhandling som nyligen lades fram vid zoologiska institutionen.

– Idag förekommer över 2400 arter gräsfjärilar över hela världen och det är ett exempel på hur klimatförändringar påverkar och förändrar jordens ekosystem, säger Carlos Peña.

Gräsfjärilarna genomgick en drastisk förändrings- och spridningsprocess samtidigt som en av historiens största klimatförändringar inleddes. I sin undersökning studerade Carlos Peña skillnaderna i DNA mellan nu levande arter av dessa fjärilar för att kunna uppskatta hur de är besläktade med varandra och tiden för olika händelser i deras utvecklingshistoria.

Carlos Peña använde sig av tekniker som bygger på den så kallade ”molekylära klockan” – det vill säga att antalet mutationer i DNA som skiljer två arter åt är proportionellt mot tiden som gått sedan deras evolution gick skilda vägar – och bland annat fann Carlos Peña en plötslig ökning i vilken hastighet förändrings- och utvecklingsprocessen skedde.

– Den globala nedkylningen visade sig vara ett gyllene tillfälle för dessa fjärilar att sprida sig. Innan klimatet förändrades var jordens ekosystem täckt av skog och lämnade litet utrymme för spridning. Men när stora områden i andra världsdelar plötsligt erbjöd savanner och stora gräsområden var fjärilarna inte sena med att ta tillfället i akt att sprida sig. Då kunde de rida på gräsens ekologiska framgång och förändras och skingras över jorden, säger Carlos Peña.

Inom forskningen har man alltid vetat att evolutionen inom underfamiljen Satyrinae har varit sammankopplad med gräsets evolution på något sätt. Genom Carlos Peñas undersökning har den här tesen förstärkts. Flera olika processer har kunnat identifieras men det var klimatförändringen som gav dem möjlighet att spridas över hela världen.

– Numer är också gräsfjärilarna viktiga komponenter för ekosystemen i tropiska skogar i Anderna likaväl som för barrskogs- och tundramiljöer i Nordamerika, Europa och Asien. Några av arterna är riktigt anmärkningsvärda – larver av en handfull arter har börjat livnära sig på mossa, till skillnad från de flesta andra fjärilar, som livnär sig på blommande växter (även gräsen hör hit, även om blommorna inte är så spektakulära). Denna evolutionära förändring av dieten är mycket intressant för vetenskapen och är ett av många intressanta resultat av undersökningen, säger Carlos Peña.

För ytterligare information
Carlos Peña, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn: 08-16 40 58, e-post:
carlos.pena@zoologi.su.se. Intervjuer sker på engelska eller spanska.

Global nedkylning skapade optimala förutsättningar för fjärilars spridning över jorden

 lästid ~ 2 min