Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2009

Mer än 50 mårdhundar stoppade

SLU-forskare har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat och testat metoder till ett varningssystem som ska upptäcka invandrande mårdhundar. Hittills har forskarna med hjälp av jägare och allmänhet kunnat bekräfta och avliva mer än 50 mårdhundar i norra Sverige.

Det sydligaste bekräftade fyndet ligger cirka tre mil norr om Umeå (se karta). Projektet genomförs tillsammans med Svenska Jägareförbundet, som håller i förvaltningsdelen (www.jagareforbundet.se/lan/norrbotten) av projektet, och länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. I styrgruppen ingår även representanter för norsk, finsk och dansk naturvård.

Mårdhunden är en för landet främmande art som inte hade kunnat vandra in i landet på naturlig väg. Den blev förflyttad 700 mil av mänsklig hand, från östra Asien till västra delarna av före detta Sovjetunionen, där den frisläpptes som ett nytt pälsvilt. Sverige har i ett flertal internationella konventioner förbundit sig att ”förhindra, utrota eller kontrollera de främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter”. Det är huvudskälet till att Naturvårdsverket satsar på att stoppa mårdhundens etablering.

– De metoder vi utvärderat i pilotprojektet har fungerat bra. Genom övervakning med IR-kameror, sändarförsedda mårdhundar och genom tips från framför allt lokala jägare har vi kunnat bekräfta och avliva mårdhundsförekomst i ett flertal olika områden säger Fredrik Dahl som tillsammans med P-A Åhlén är projektledare för den vetenskapliga delen av projektet.

Pilotprojektet har visat att det vandrar in fler mårdhundar än vad som tidigare var känt. Belägg finns nu även för tolv misstänkta föryngringar av mårdhund i Sverige under år 2008. En överraskning är att mårdhundarna tycks röra sig över ett mycket större område än forskarna tidigare känt till.

– De sändarmärkta mårdhundar som vi steriliserat och släppt iväg har vandrat långa sträckor, upp till fem mil fågelvägen. De verkar vandra tills de stöter på en annan mårdhund, berättar Fredrik Dahl.

Enligt Fredrik Dahl är det om mårdhunden skulle lyckas sprida sig söderut som de riktigt stora problemen skulle komma eftersom djuren skulle trivas bättre där. För tillfället är det 10 sändarförsedda djur som följs för att leda forskarna vidare till övriga mårdhundar.

– Vi har utnyttjat mårdhundens sociala beteende till vår fördel. Tre av de fyra djur som försågs med sändare i höstas har lett oss till nya mårdhundar, berättar Fredrik Dahl

Tips och frågor om mårdhund hänvisas till Jägareförbundets kontor i Norrbotten (0920-231800) respektive Västerbotten (090-144300).

Foton/Illustrationer
Karta. Mårdhundsförekomst i Sverige 2008/2009. Källa: Mårdhundsprojektet.
http://www2.slu.se/press/2009/mardhund_presskarta.jpg

Övervakningssbild. Mårdhundar lever familjevis. Den sändarförsedda mårdhunden leder jägarna till ett gryt eller daglega så att samtliga mårdhundar i ett område kan avlivas. Källa: Mårdhundsprojektet.
http://www2.slu.se/press/2009/mardhund_kamera.JPG

Bild. Fredrik Dahl. Foto: Tuulikki Rooke.
http://www2.slu.se/press/2009/FredrikDahl_press.jpg

FAKTA
Mårdhunden befaras vara på väg att etablera sig i Sverige via spridning från Finland. Arten mårdhund (Nyctereutes procyonoides) är ett hunddjur som trivs i eller
i närheten av våtmarker. Mårdhunden är en för Europa främmande art som inte hade kunnat vandra in på naturlig väg. Den blev förflyttad 700 mil av mänsklig hand, från östra Asien till västra delarna av före detta Sovjetunionen, där den frisläpptes som ett nytt pälsvilt.
Mårdhunden har orsakat stor ekologisk skada på det inhemska djurlivet i länder där den etablerat sig. Det gäller framför allt fåglar i våtmarker och groddjur. I Sverige kan mårdhunden bli ett allvarligt hot mot bland annat sällsynta fåglar som rördrom, skäggmes, kärrhök och svarttärna. Dessutom kan mårdhunden sprida flera farliga sjukdomar, bland annat rabies och en bandmask (Echinococcus multilocarius) som kan ge människor leversvikt med dödlig utgång.

Länkar
Läs om pilotprojektet och bakgrunden: http://www.slu.se/?id=965&puff=262

Läs en tidigare sammanställning om mårdhundens förekomst och möjliga invandringsvägar till Sverige: http://www.slu.se/?id=965&puff=261

Lär dig skilja på mårdhunden och andra djur genom informationsbroschyren http://www2.slu.se/press/2008/mardhund/mardhund_svenskny.pdf

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Fredrik Dahl och P-A Åhlén är projektledare för den vetenskapliga delen av Mårdhundsprojektet som finansieras av Naturvårdsverket. Fredrik Dahl är också koordinator för program Vilt inom SLU:s fortlöpande miljöanalys och forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU.

Mobil: 070-3230904, fredrik.dahl@vfm.slu.se
Mobil: 070-3765963, Per-Arne.Ahlen@vfm.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera