Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2009

Kraftigt ökad produktion av biologisk bärnstenssyra

Biologiskt framställd bärnsstensyra kan ersätta fossilt kol vid tillverkning av morgondagens kemikalier. Forskaren Christian Andersson, Luleå tekniska universitet, visar i sin doktorsavhandling hur produktionen av bärnstensyra från biologisk skogsråvara, biomassa, kan ökas kraftigt.

Bärnstenssyra är en sk byggstensmolekyl och kan användas som en slags plattform för tillverkning t ex av biologiskt nedbrytbara plaster och kemikalier. Genom att, med hjälp av E-coli-bakterier, jäsa (fermentera) socker som finns t ex i skogsråvara, år man fram bärnstenssyra. Sett ur ett växthusgasperspektiv är processen mycket attraktiv eftersom E.coli bakterier fixerar koldioxid vilket medför minskade utsläpp.

Christian Andersson presenterar i sin avhandling resultat som är avgörande för att kunna
använda teknologin för industriell framställning av bärnstenssyra. Genom att optimera olika parametrar i jäsningsprocessen har Christian Andersson lyckat tredubbla produktionen av bärnstenssyra, något som är avgörande för att teknologin ska kunna användas vid industriell framställning i stor skala.

I Sverige är skog den råvara som bäst lämpar sig för framställning av bärnstenssyra. En nackdel med skogsråvara är att den innehåller lignin och extraktivämnen som
frigörs vid nedbrytning och påverkar E. coli-bakterierna negativt. Christian Andersson har lyckats ta bort dessa ämnen med hjälp av kalk eller aktivt kol och lyckas därmed producera bärnstenssyra på nivåer som liknar dem där tillverkningen baseras på rent socker.

Kontaktinformation
Kontakt: Christian Andersson, 0766 – 342 516

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera