Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 april 2009

Hjärtats celler förnyas under hela livet

Forskare vid Karolinska Institutet har genom att mäta den radioaktiva isotopen kol-14 i hjärtceller kunnat visa att de nybildas under hela livet. Resultaten, som presenteras i prestigefulla vetenskapliga tidskriften Science, öppnar för möjligheten att ersätta celler som har förlorats vid hjärtinfarkt.

En vandringsmyt säger att alla celler i våra kroppar byts ut vart sjunde år. Forskningen har dock visat att vissa typer av celler byts ut varje vecka medan andra celler aldrig byts ut. För många celltyper är omsättningen fortfarande okänd. Det har exempelvis länge varit omtvistat om hjärtat består av samma celler genom hela livet eller om de nybildas, något som har betydelse för hur sjukdomar i hjärtat kan behandlas.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu visat att det sker en kontinuerlig, långsam nybildning av hjärtceller hos människan. Hos en 20-åring byts 1 procent av hjärtcellerna ut varje år. Omsättningshastigheten minskar successivt under livet, men nästan 0.5 procent av cellerna byts fortfarande ut varje år hos en 75-åring.

Den långsamma omsättningen innebär att majoriteten av hjärtceller inte hinner bytas ut under ett normalt liv, utan att hjärtat består av en blandning av celler som finns med ända från födelsen och celler som har bildats senare i livet.

– Förlust av hjärtceller efter till exempel hjärtinfarkt leder ofta till permanent nedsatt hjärtfunktion. Den nya kunskapen att hjärtceller kan nybildas kommer att motivera forskning syftande till att hitta sätt att stimulera nybildning för att ersätta hjärtceller som har förlorats, säger Jonas Frisén som har lett studien.

Resultaten nåddes genom en unik metod för åldersbestämning av celler som har utvecklats av forskargruppen. Metoden drar nytta av att kärnvapentester under det kalla kriget ledde till en kraftig ökning av kol-14 halten i atmosfären. Kol-14 inlagras i kroppens celler, och eftersom halterna har varierat under de senaste decennierna fungerar de som en datummärkning av när celler bildades.

Publikation: ”Evidence for Cardiomyocyte Renewal in Humans”, Olaf Bergmann, Ratan D. Bhardwaj, Samuel Bernard, Sofia Zdunek, Fanie Barnabé-Heider, Stuart Walsh, Joel Zupicich, Kanar Alkass, Bruce A. Buchholz, Henrik Druid, Stefan Jovinge, Jonas Frisén, Science, vol. 324, 3 april 2009. Tidskriften har också valt att belysa resultaten i en extra kommentar under vinjetten ”Perspectives”.

Illustration ovan: Mattias Karlén.


För mer information, kontakta:

Professor Jonas Frisén
Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi
Tel: 08-524 875 62
E-post: Jonas.Frisen@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 (kopplas om till mobil)
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera