Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2009

Snabbmuterande jästsvampar orsakar fler infektioner

På senare år har en jästsvamp orsakat allt fler infektioner hos människor. Den kan mutera överraskande snabbt genom att omorganisera sina kromosomer. På så sätt kan den tåla högre doser av medicin. Detta framgår av nya forskningsrön från Lunds universitet.

En jästsvamp vid namn Candida glabrata är vanligt förekommande på utsidan av människors hud. Där gör den ingen större skada. Men om den kommer in i blodsystemet kan den vara direkt livsfarlig för människor med nedsatt immunförsvar, exempelvis cancerpatienter.

– Den kan faktiskt äta upp en inifrån, säger Jure Piškur, professor vid institutionen för cell- och organismbiologi vid Lunds universitet.

Jure Piškur har tillsammans med en grupp forskarkollegor studerat den bakomliggande förklaringen till att denna jästsvamp orsakar allt fler infektioner hos människor. Forskargruppen har upptäckt att Candida glabrata kan mutera på ett överraskande sätt. Istället för att mutationer sker i enstaka gener hos svampen så kan denna jästsvamp mutera genom att omorganisera sina kromosomer och göra kopior av stora kromosombitar.

Effekten av detta är att Candida glabrata blir allt mer tålig mot svampdödande medicin. Den aktuella forskningsrapporten visar att en viss minikromosom kan få jästsvampen att överleva även om den behandlas med nästan tio gånger högre dos än vanligt av antisvampmedlet fluconazole.

– Vår forskning syftar nu till att identifiera de svaga punkterna hos Candida glabrata så att man kan utveckla effektiva mediciner, säger Jure Piškur.

Candida glabrata har blivit den näst vanligaste jästsvampen hos människor. Främst orsakar den irritation, exempelvis i underlivet. Jure Piškur betonar att människor med normalt immunförsvar löper extremt liten risk att drabbas av den livsfarliga formen av svampinfektion via blodsystemet.

Den allra vanligaste typen av svamp hos människor heter Candida albicans och orsakar vanligt förekommande infektioner i kvinnors underliv. Denna jästsvamp är relativt lätt att behandla med svampmedel. Men allt oftare efter behandling ersätts Candida albicans i underlivet med den mer resistenta Candida glabrata.

Forskningsresultaten kring Candida glabrata har nyligen presenterats i två vetenskapliga tidskrifter, PNAS och Nature Review Microbiology.

Fakta om kromosomer och gener:
Kromosomer är de strukturer som alla gener sitter på. Om man liknar kromosomerna vid bladen i en bok så är generna de enskilda orden på varje blad. Istället för att enstaka ord ändras, så som sker vid vanliga mutationer, handlar det här om att ett antal blad blandas och i vissa fall även kopieras och sätts in i boken utan särskild ordningsföljd. Generna är alltså desamma som tidigare, men hela arvsmassan blir ändå förändrad genom att bitar av kromosomerna uppstår i en ny ordningsföljd och i flera kopior.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Jure Piškur, tel nr 046 – 222 83 73 eller Jure.Piskur@cob.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera