Tema

Förbättrad skogsförädling med nya statistikmetoder

Avancerade urvalsmetoder kan hjälpa trädförädlare att fatta riktiga beslut. I en doktorsavhandling från SLU i Umeå presenteras nya statistiska metoder för att optimera förädlingsarbetet ur flera olika tidsperspektiv.

Skogsträdförädling är ett effektivt sätt att höja avkastningen i skogsbruket. Men arbetet ställer höga krav på statistiska analysmetoder för att säkerställa ett framgångsrikt skogsbruk. Ett exempel är avvägningen mellan genetisk mångfald och förädlingsframsteg.

Jon Hallander har testat sina utvecklade metoder i olika situationer, med hjälp av data ifrån verkliga fältförsök av tall i norra Sverige. För att åskådliggöra fördelarna med de utvecklade metoderna har resultaten jämförts med dem från traditionella metoder.

Fredagen den 3 april kl 10.00 försvarar civ ing Jon Hallander, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU i Umeå, sin avhandling med titeln Novel Methods for Improved Tree Breeding.

Opponent: professor Bailian Li, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, USA.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Lokal: sal Björken, SLU i Umeå (Skogis).

Kontaktinformation
Jon Hallander, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU i Umeå, tel 090-786 82 80

jon.hallander@genfys.slu.se

Förbättrad skogsförädling med nya statistikmetoder

 lästid ~ 1 min