Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2009

Äggets förtjänst att spermier inte blir för gamla

Till skillnad från kvinnor är män fertila hela livet, men nu visar forskning från Sahlgrenska akademin att spermierna får hjälp att hålla sig unga från äggcellen. Upptäckten är ett viktigt steg mot framtida stamcellsterapi.

Risken för kromosomfel hos foster är starkt kopplat till moderns ålder, men det spelar i stort sett ingen roll hur gammal pappan är. En tänkbar förklaring är att äggceller har en unik förmåga att nollställa spermiers ålder.

– Vi är först med att visa att äggceller har förmågan att föryngra andra celler och det är ett viktigt resultat för den fortsatta stamcellsforskningen, säger docent Tomas Simonsson som leder den forskargrupp vid Sahlgrenska akademin som står bakom upptäckten.

Varje gång en cell delar sig blir det genetiska materialet i kromosomernas ändar mindre. Kromosomernas ändar, som kallas telomerer, är viktiga för cellernas genetiska stabilitet och fungerar som en DNA-klocka som mäter cellens ålder. När telomererna blir för korta slutar cellen att dela sig och dör en naturlig död.

Upptäckten att äggcellen kan förlänga den befruktande spermiens telomerer är betydelsefull för utvecklingen av stamcellsterapi.

Stamcellsterapi innebär att cellkärnan i en obefruktad äggcell ersätts med en kärna från en kroppscell som kommer från en patient som behöver stamcellstransplantation. När cellen fått dela sig några gånger är det möjligt att utvinna stamceller som får mogna till den celltyp som mottagaren behöver.

– Tidigare har man oroat sig för att de transplanterade stamcellernas genetiska stabilitet och livslängd skulle bero på hur gammal den överförda cellkärnan är, men vårt fynd tyder på att så inte är fallet, säger Tomas Simonsson.

Fakta stamscellsterapi
Stamcellsterapi går ut på att tillföra celler som kan ersätta de som blivit sjuka eller dött. Hittills har omprogrammerade stamceller bara använts i djurförsök. Även om det återstår mycket forskning anses det dock bara vara en tidsfråga innan stamcellsterapi blir en möjlig behandlig vid sjukdomar som Parkinsons sjukdom, diabetes typ I, muskeldystrofi och ärftlig immunbrist.

Tidskrift: FASEB Journal
Artikelns titel: Developmental studies of Xenopus shelterin complexes: the message to reset telomeres is already present in the egg

Författare: Dzeneta Vizlin-Hodzic, Jessica Ryme, Stina Simonsson, Tomas Simonsson

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Docent Tomas Simonsson, telefon: 031-786 34 97, 0730-24 72 57, e-post: tomas.simonsson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera