Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2009

Demokratiexperiment väcker starka känslor

Medborgarna och politikerpanelen enades om att klimatet är den viktigaste frågan för EU men åsikterna går isär om vad som är möjligt att göra inom andra områden, och debatten väckte starka känslor.– I paneldebatten var det två perspektiv som möttes och det står klart att avståndet mellan valda och väljare är betydande, sammanfattar Erik Amnå, som organiserade helgens debatt inom ECC 2009 projektet.

– Å ena sidan har vi sett möjligheterna att ta vara ett kanske slumrande medborgarengagemang, men å andra sidan svårigheterna att koppla upp det engagemanget till förtroendevalda i politiska partier, säger Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, som leder ECC 2009 projektet tillsammans med Martin Karlsson doktorand i statskunskap.

Nästan hundra slumpvis utvalda medborgare samlades i Örebro i helgen för att diskutera frågan: Vad kan EU göra för att forma vår sociala och ekonomiska framtid i en globaliserad värld? Genom omröstning tog man fram de 10 viktigaste rekommendationerna.

Högst på listan står klimatfrågan tätt följd av en önskan att EU gör information mer tillgänglig för medborgaren och använder sig mer av ramverk och mindre av detaljstyrning. Frågor som att gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten och bygga upp en infrastruktur fick också mer än 90 % av rösterna.

Rekommendationerna satte dagordningen för söndagens paneldebatt med representanter från sju olika partier: Sören Wibe (Junilistan), Kent Johansson (Centern), Hanna Löfqvist (Vänstern), Ulf Holm (Miljöpartiet), Sofia Modigh (Kristdemokraterna), Ardalan Shekarabi (Socialdemokraterna) och Staffan Werme (Folkpartiet).

I slutdiskussionen var det två olika perspektiv som möttes och en känsla av uppgivenhet gav sig tillkänna hos dem som arbetat hårt för att ta fram rekommendationerna.

– Ni säger att det är fullständigt omöjligt och ni avfärdar våra förslag i stället för att tänka att man kan ta små steg framåt, säger Kristina Malmqvist, 22 år från Vellinge.

Andra uttryckte att politikerna bara svarade att det var svårt att genomföra, men om en sak är bra menade deltagarna att man inte ska låta bli den för att den är svår. Många av deltagarna kände att det varit en lärorik och intressant helg trots att paneldebatten upplevdes som ännu ett bevis för att klyftan växer mellan politiker och allmänheten.

ECC 2009 organiseras inte bara i Sverige, över hela Europa samlas politiker för att debattera kring förslag till politiska förändringar från medborgarna. Paneldebatten är en del av det paneuropeiska demokratiexperimentet, European Citizens Consultations, som innebär att evenemang med identiskt upplägg genomförs under någon av tre helger i mars i samtliga EU-medlemsländer. Processen når sin kulmen i EU-medborgarnas rådslag i maj med representanter från alla medlemsländer och resultaten kommer att överlämnas till EU:s makthavare i Bryssel.

– Det är väldigt spännande för Örebro universitet att dras in i ett europeiskt forskarnätverk och därmed få chansen att utforma och beforska ett demokrati experiment, säger Erik Amnå.

Kontaktinformation
Martin Karlsson
019 30 36 27
070 460 49 79
martin.karlsson@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera