Artikel från Uppsala universitet
20 mars 2009

Rätt dos Waran bestäms av tre gener

Nu har forskare vid Uppsala universitet, tillsammans med kolleger vid Karolinska Institutet och Sangerinstitutet, hittat samtliga gener som bestämmer dosen av det blodförtunnande läkemedlet Waran (warfarin) hos svenskar. Resultat publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLoS Genetics.

– Vi har tidigare studerat utvalda gener som kan påverka Waranbehandling. När vi nu går in och skannar av hela arvsmassan, ser vi att de två viktigaste generna finns bland dem vi tidigare valt ut, säger Mia Wadelius, forskare vid Uppsala universitet, och en av dem som står bakom studien.

Hon säger också att det här är den första, riktigt stora Waranstudien där man tittar på alla gener samtidigt. Fler än 1000 Waranpatienter och ungefär 370 000 genvarianter, som täcker hela den mänskliga arvsmassan, har studerats.

– Adekvat Warandos för en patient bestäms av tre gener; VKORC1, CYP2C9 och CYP4F2. Det här är ett framsteg för en stor patientgrupp, då det blir lättare att bestämma dos och behandlingen blir mindre riskfylld, säger Mia Wadelius.

Patienter är nämligen olika känsliga för Waran, vilket gör att behandlingen till en början blir till en riskfylld balansgång mellan blödning och blodpropp. Mia Wadelius säger att det är stor variation mellan olika patienter, ibland uppemot 20 gångers skillnad. Men när man nu lyckats identifiera vilka gener som ligger bakom denna variation kommer man att kunna förutse olika patienters behov av Waran mer exakt, och behandlingen blir säkrare. Nästa steg är att leta efter markörer för blödning.

– Vi kommer att fortsätta leta efter genetiska varianter som påverkar risken för blödning, som kan vara en reaktion på Waranbehandling, om än sällsynt. Resultaten från den svenska studien kommer att läggas ihop med en engelsk studie för att få tillräcklig styrka att analysera blödningsrisken, säger Mia Wadelius.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta Mia Wadelius, institutionen för medicinska vetenskaper,
018-611 49 45, e-post: mia.wadelius@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera