Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2009

Koldioxidlagring studeras

Är det rimligt att satsa på en teknik som säger sig kunna ta hand om miljarder ton koldioxid och lagra dem i berggrunden för all framtid – eller är det en dyr skenlösning som låser världen fast i beroendet av fossila bränslen? Vad säger allmänheten, och vilken lagstiftning skulle behövas för att få det hela att fungera?

Det ska en internationell forskargrupp, ledd från Lunds universitet, studera på uppdrag av Miljöstrategiska stiftelsen Mistra.
– Merparten om den forskning som gjorts om CCS-tekniken har varit teknisk. Vi ska studera de samhällsvetenskapliga, politiska, ekonomiska och rättsliga aspekterna, säger docenten i statsvetenskap Karin Bäckstrand som leder projektet.
CCS står för Carbon Capture and Storage, koldioxidinfångning och -lagring. Tanken är att avskilja koldioxid från kol- eller gaskraftverk, omvandla den till flytande form och transportera den i rör eller på fartyg till ställen där den kan lagras i lämpliga hålrum i berggrunden.
Delar av tekniken finns redan idag, men inte helheten. Närmast till ett fullskalebygge är Norge, som planerar för världens första gaskraftverk med CCS-rening. Vattenfall har sedan förra året en liten pilotanläggning igång i östra Tyskland, och vill göra större demonstrationsanläggningar vid två av sina befintliga kraftverk.
Det Karin Bäckstrands omkring 20 personer stora forskarnätverk ska göra är att studera tre aspekter på CCS:
• kan tekniken verkligen lösa koldioxidproblemet, eller borde de stora investeringar den kräver i stället läggas på långsiktigt hållbar energiteknik som sol- och vindkraft?
• vad säger allmänna opinionen? Koldioxid är visserligen inte radioaktivt, men kan det bli lika omstritt att stoppa ner koldioxid i marken som att begrava kärnkraftsavfall?
• hur tas idén emot i nyckelländer som Kina, Indien och Brasilien, som har mer kolkraft än Europa och där tekniken kanske framför allt bör tillämpas?
Studien ska utmynna i en internationellt publicerad “vitbok”, en forskningsöversikt över de politiska och regleringsmässiga utmaningarna och möjligheterna med CCS. Dess preliminära resultat ska också läggas fram vid FNs klimattoppmöte i Köpenhamn i december.
Karin Bäckstrand är själv kluven till CCS-tekniken:
– Den går ut på att begrava miljarder ton koldioxid under jorden i ett aldrig tidigare gjort experiment med mycket dyr och delvis oprövad teknik… Men å andra sidan är klimatproblemet så stort att alla lösningar kan behövas. När nu 86 procent av världens energiförsörjning kommer från fossila bränslen, så är det svårt att på det här stadiet säga nej till tekniken, säger hon.

Kontaktinformation
Karin Bäckstrand träffas på tel 046-222 47 63 eller 070-565 96 97, Karin.Backstrand@svet.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera