Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2009

Internet kan ge tidigare varningar om hotande ekologiska katastrofer

Internet kan användas som ett varningssystem för hotande ekologiska kriser. Det menar en grupp forskare från Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet, och University of East Anglia i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Ecology and the Environment.

”Gratis” tjänster från ekosystem som vattenrening och matproduktion är av fundamental betydelse för allt liv på planeten. Dessvärre hotas många av dessa tjänster av snabba förändringar i ekosystem orsakade av bland annat klimatförändringar och snabbt växande globala marknader.

Kollapsande fiskebestånd och förstörda sjöar och korallrev är några exempel på sådana oönskade ekosystemförändringar.

Möjligheten att tidigt upptäcka hotande ekosystemkriser är idag mycket begränsad på grund av bristfällig miljöövervakning i världen.

I Frontiers in Ecology and the Environment, har forskarna Victor Galaz, Beatrice Crona, Örjan Bodin, Magnus Nyström, Per Olsson, alla från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, och Tim Daw från the School of International Development at University of East Anglia, gjort den första bedömningen någonsin av möjligheterna att på Internet upptäcka ekosystem som befinner sig i farozonen att genomgå snabba ogynnsamma förändringar.

– Informations- och kommunikationsteknologi revolutionerar tillgången på information. Detta har vi märkt inte minst genom verktyg som bloggar, Facebook, YouTube och Twitter. Via systematisk datainsamling på Internet kan vi också tidigt upptäcka hotande förluster av livsnödvändiga ekosystemtjänster, säger Victor Galaz.

Under 1997-98 steg temperaturen i haven ovanligt mycket vilket ledde till en globalt utbredd massblekning av koraller. Fältobservationer från när och fjärran utbyttes omgående via e-post, vilket visar på hur kommunikationsteknologi kan möjliggöra snabba utvärderingar av uppträdande hot, baserat på information från nya källor.

I deras artikel, Can Web Crawlers Revolutionize Ecological Monitoring?, utforskar artikelförfattarna den ännu outnyttjade potential som finns i användandet av webbspindlar, dvs skräddarsydda mjukvaruprogram som metodiskt söker av Internet i jakt på information.

Artikeln fokuserar på tre tillvägagångssätt när det gäller användning av webbspindlar för identifiering av ogynnsamma ekologiska förändringar:

• Med hjälp av webbspindlar kan information om drivkrafter bakom ekosystemförändringar – till exempel snabbt växande marknader och förändringar i priset på värdefulla fiskarter som riskerar att leda till överexploatering och kollaps av fisket – sammanställas.

• Enligt ny forskning finns det en rad tidiga varningstecken på kommande ekosystem kollapser. Till exempel har variationen i fiskpopulationer visat sig öka som en respons på överexploatering. Med hjälp av webbspindlar skulle tidiga varningssystem kunna baseras på dessa nya insikter.

• För det tredje, kan webbspindlar hitta information om småskaliga ekologiska förändringar, som snabbt kan sprida sig geografiskt. Exempel på det är förekomsten av nya invaderande arter eller växtsjukdomar.

Victor Galaz och hans forskarkollegor menar att det dock behövs mer forskning kring användandet av webbspindlar inom arbetet med ekologisk övervakning.

– Det kommer att krävas en del arbete innan ett tidigt varningssystem baserat på användandet av webbspindlar kan etableras fullt ut, och bidra till att abrupta förändringar i ekosystemen kan undvikas. Men vi är på god väg, säger Beatrice Crona.

Forskarna menar att framgångarna när det gäller att tidigt upptäcka epidemiska sjukdomsutbrott med liknande verktyg visar på en outnyttjad potential, och hur viktigt det är att bättre utnyttja den information som läggs ut på Internet.

För att samla ihop fler idéer kring hur webbspindlar kan användas har forskarna satt upp en egen blog: http://resilienceinnovation.blogspot.com/

Mer om forskning kring resiliens: http://www.stockholmresilience.su.se

Kontaktinformation
För mer information:
Victor Galaz, mobil: 073-7079828, e-post: victor.galaz@stockholmresilience.su.se
Beatrice Crona, mobil: 073-7078587, e-post: beatrice.crona@stockholmresilience.su.se
Tim Daw, +44 77 4294 1005, e-post: T.Daw@uea.ac.uk

Sturle Hauge Simonsen, presskontakt SRC, 073-7078550, e-post: sturle@stockholmresilience.su.se
Stockholms universitets presstjänst: 08-164090, e-post: press@su.se
Cat Bartman, pressekreterare, University of East Anglia, +44(0)1603 593007, epost: c.bartman@uea.ac.uk eller press@uea.ac.uk

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera