Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2009

Komplex profession vardag för sjuksköterskan

Snabb utveckling mot allt högre teknologi och ofta i kombination med stora nedskärningar. Det är vardag för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården. Sida vid sida med vardagens bekymmer upplever sjuksköterskor dessutom understimulans och att deras akademiska kompetens sällan eller aldrig utnyttjas. Det visar en avhandling från Institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet.

Avhandlingen visar på behovet av arbetsplatser som har en utpräglad lärande miljö. För det behövs ledare som kan starta och underhålla de starkaste drivkrafterna för lärandet; intresse, motivation och självdisciplin.

– Det är nödvändigt att utöka samverkan mellan hälso- och sjukvård och universitet/högskola. Sjuksköterskeutbildningen och omvårdnadsarbetet måste anpassas till hälso- och sjukvårdens förändringar, säger Karin Hallin.

Det är en utmaning för alla inblandade aktörer att tillgodose vårdens behov av allt skickligare sjuksköterskor. Ett sätt att klara utmaningen är att använda en modell för verksamhetsförlagd utbildning. Där ger samarbetet mellan lärare och handledare stöd till både handledare och sjuksköterskestudenter.

Fredagen den 20 mars 2009 försvarar Karin Hallin vid Mittuniversitetets institution för hälsovetenskap sin avhandling med titeln Att vara sjuksköterska – En studie av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling. Being a nurse – A study of the nursing profession regarding nursing, preceptoring and development. Disputationen äger rum klockan 10.15 i hus F sal 214, Mittuniversitetet, Campus Östersund. Handledare är professor Ella Danielson.

Karin Hallin är uppväxt i Tännäs, Härjedalen och utbildades till sjuksköterska i Östersund och till specialistsjuksköterska inom intensivvård tillika vårdlärare i Stockholm. Karin har varit verksam i Stockholm, Falun och Östersund.

En ramberättelse om undersökningen finns på sidan med pressmeddelandet på www.miun.se/press

Kontaktinformation
Karin Hallin, telefon 063-16 56 52 eller bostaden 063-10 42 17. E-post karin.hallin@miun.se
Ella Danielson, telefon 070-676 14 60. E-post ella.danielson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera