Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2009

Regler stoppar kreativa lösningar i skolan

Nationella och lokala direktiv gör det svårt för lärare att nå upp till skolans övergripande mål. Lärare som försöker hitta lösningar stoppas av motsägelsefulla regler, anser Agneta Knutas, som skrivit en avhandling i pedagogik vid Örebro universitet.

– Lärare ges inte den auktoritet som borde gå hand i hand med ansvaret för att nå målen, säger Agneta Knutas.

Skolan ska leva upp till mål som lokal variation och mångfald, samtidigt som det finns krav på demokrati och att alla måste göra lika. Det kan handla om till synes enkla saker.

Om lärarna till exempel vill dela en klass i ett ämne för att kunna möta olika behov hos eleverna, stoppas det av skolledningen med hänvisning till regeln att alla ska arbeta på samma sätt.

– Lärarna befinner sig i ett spänningsfält där det egna uppdraget och den egna kreativiteten hamnar på kollisionskurs med de nationella och lokala direktiven, säger Agneta Knutas.

De olika nivåerna kommun, skola, ledningsgrupp och lärarlag har alla ett finger med i spelet. Ledningsgrupper introducerades för att göra skolan till en enhet. De ska förhindra att det bildas “skolor i skolan” och slå vakt om att alla ska göra lika.

Lärarna organiserades i lärarlag i och med skolreformerna på 1990-talet. De lägger mycket tid på att diskutera och vända och vrida på problemen de ser, men ändå är det ofta de inte får sista ordet i frågan.

– Min studie visar att ledning och organisation bryter in och fattar beslut i frågor som lärare i laget har fått mandat att råda över, säger Agneta Knutas.

Lärarnas engagemang går till spillo när besluten tas någon annanstans i organisationen.

Kontaktinformation
Kontakt: Agneta Knutas +47 73 551368

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera