Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2009

Vem var egentligen Jesus?

Kan vi veta något om den historiska personen Jesus från Nasaret – bortom trosbekännelsernas och evangeliernas religiöst präglade skildringar? Ja, menar Tobias Hägerland i sin avhandling. Jesu förkunnelse om syndernas förlåtelse är nyckeln till att förstå hur han uppfattade sin egen identitet: som den yttersta tidens profet och Messias, med ett budskap till det judiska folket i det första århundradet enligt vår tideräkning.

För att kunna vaska fram historiska uppgifter ur de starkt tendentiösa bibliska berättelserna om Jesus, och för att förstå hur detta historiska material kan ha tolkats i en antik judisk miljö, har Tobias Hägerland fått studera en mängd källtexter på olika språk – bland annat grekiska, arameiska, koptiska och etiopiska. Han bygger också vidare på den forskning om den historiske Jesus som idag bedrivs internationellt på gemensam vetenskaplig grund.

– Texterna som handlar om Jesus och syndaförlåtelsen är bra exempel på hur evangelierna väver samman historisk information med religiösa föreställningar och tolkningar, berättar Tobias Hägerland.

Jesu syn på förlåtelsen, som den framgår av textmaterialet, skiljer sig på en rad punkter från hur de första kristna tänkte om förlåtelse, och det talar för att det finns en historisk kärna i texterna. Å andra sidan är evangelisternas berättelse om hur meningsmotståndare till Jesus reagerar mycket negativt på hans agerande i frågan inte historiskt trovärdig i ljuset av andra judiska texter som handlar om mänsklig förmedling av förlåtelse.

Här visar en jämförelse med antik skolretorik hur de polemiska dragen i berättelsen kan ha föranletts av retoriska strategier snarare än av en historisk konflikt mellan Jesus och hans samtids skriftlärda.

I avhandlingen uppmärksammas ett par, tidigare delvis förbisedda, textställen hos tidigjudiska författare som verkar ge uttryck för föreställningen att profeter kunde förlåta synder – det vill säga förmedla förlåtelse från Gud till människor. Att den historiske Jesus uppfattades som profet, av sig själv och andra, är också en av Hägerlands slutsatser.

– Men knappast som vilken profet som helst, utan som “Andens Smorde”, den sista och största profet som Gud enligt en vanlig uppfattning skulle sända till Israels folk. Som undergörare och förkunnare gick Jesus in i den rollen på olika sätt, bland annat genom att förkunna och förmedla förlåtelse.

Avhandlingens titel: Jesus and the Forgiveness of Sins. An Aspect of His Prophetic Mission.
Disputationen äger rum fredagen den 20 mars 2009 kl. 13.15
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Opponent: Professor emeritus Birger Olsson, Lund
Avhandlingen kostar 150 kr och kan beställas från Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, e-post: pernilla.josefson@rel.gu.se

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Tobias Hägerland, 031-786 53 08, 031-795 65 14 tobias.hagerland@religion.gu.se
Hemsida: http://www.lir.gu.se/om-institutionen/personal/Doktorander/tobias-hagerland/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera