Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2009

Schimpansens publikattacker noggrant planerade

Forskare vid Lunds universitet har hittat oemotsägliga bevis på att även andra djur än människor spontant kan göra upp planer inför framtiden. I den vetenskapliga tidskriften Current Biology publicerar kognitionsforskaren Mathias Osvath en rapport som visar hur en schimpanshanne varje morgon lugnt och metodiskt samlar stenar och tillverkar betongfrisbees som han senare under dagen i vredesmod kastar på djurparkens besökare.

– Observationerna av den stenkastande schimpanshannen har gjorts under tio års tid och de är bevis på att apor har en komplex uppfattning om framtiden, säger Mathias Osvath.

Det innebär att de har ett högt utvecklat medvetande och ett ”inre liv” som påminner om vårt eget. Det vill säga att de tänker på saker som de har varit med om och på saker som kommer att hända. Jag skulle tro att mycket av vilda schimpansers vardagsbeteende är planerat.

Forskare har tidigare observerat att apor, i såväl frihet som fångenskap, planerar sitt handlande. Dock har man bara i experiment kunnat visa att de planerar för ett framtida behov, och inte endast för ett omedelbart.

Planeringsbeteenden är oftast svåra att klassificera – om de görs för ett framtida behov eller ett omedelbart. Om en schimpans exempelvis bryter av en gren för att komma åt termiter i en termitstack kan det tolkas som ett beteende för att möta ett omedelbart behov – stilla hungern.

Det är detta som gör observationerna från Furuvikens djurpark så speciella eftersom det i detta fall är så otvetydigt att schimpanshannen har samlat på stenar då han vet att han kommer att få ett raseriutbrott senare under dagen då besökarna börjar strömma till.

– Många forskare hävdar att det bara är vi människor som kan föreställa oss framtida scenarier. På så sätt kastar den här rapporten omkull gängse teorier om vad som skiljer mänskligt medvetande från djurens, eftersom vi har kunnat visa hur djuren tänker själva på framtiden utan att vi har konstruerat ett experiment. Experiment visar inte lika tydligt som verkligheten själv vad som pågår i huvudet, säger Mathias Osvath.

Han tror att schimpanser som lever i frihet är mycket mer beroende av sin planeringsförmåga än schimpanser som lever i fångenskap.

– Livet i en djurpark är inte lika komplext som det i skogen eftersom de på djurparken aldrig behöver konfronteras med verkliga faror eller brist på mat, säger Mathias Osvath.

Kontaktinformation
För mer information tala med Mathias Osvath på 0703-16 58 11
Läs artikeln i Current Biology på www.cell.com/current-biology/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera