Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 mars 2009

Kiselalger berättar om hur ekosystem reagerar på klimatförändringar

En nyutkommen avhandling av Linda Ampel från Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet har undersökt hur snabba klimatförändringar under den senaste istidsperioden påverkade ekosystem i ett område i kontinentala Europa

Snabba och omfattande klimatförändringar har skett vid flera tillfällen tillbaka i tiden. Till exempel så karakteriserades den senaste istidsperioden (vilken varade mellan ca 115 000 och 11 500 år före nutid) av flera snabba och kraftiga svängningar i klimatet.

Dessa svängningar återkom i cykler av ca 1500 år och upptäcktes ursprungligen vid studier av iskärnor från Grönland i början av 1990-talet. Cyklerna började med en mycket snabb temperaturökning, under bara några år till några decennier, på så mycket som 8-16 grader Celsius över Grönland.

Linda Ampel har undersökt hur dessa snabba svängningar i klimatet påverkade ekosystem i ett område i kontinentala Europa. Studien bygger på analyser av sedimentkärnor från en igenvuxen sjö vid namn Les Echets i östra Frankrike och fokuserar på ett tidsintervall mellan 40 000 och 16 000 år före nutid.

Resultaten baseras på analyser av fossila kiselalger, diatoméer. Olika arter av diatoméer föredrar olika vattenförhållanden relaterade till fysiska och kemiska parametrar så som temperatur, salthalt, tillgång av näringsämnen, ljusförhållanden, vattendjup eller vilka typer av växtplatser som är tillgängliga. Dessa parametrar påverkas i sin tur av klimatet. Olika arter av diatoméer kan därför indikera hur vattenmiljön har förändrats som en konsekvens av klimatet tillbaka i tiden.

Diatoméanalysen av miljöarkivet från Les Echets tillsammans med ytterligare analyser av kemiska och biologiska parametrar så som innehåll av organiska material och pollenkorn från träd och andra växter som bevarats i sjön visar att ekosystemen i sjön och dess omgivning genomgick markanta förändringar under den senaste istiden som en konsekvens av dessa 1500-års cykler. Omställningen av ekosystemen som en konsekvens av de återkommande uppvärmningarna skedde så snabbt som på 50 till 200 år.

– Dessa resultat visar att ekosystem har förändras snabbt vid klimatförändringar bakåt i tiden, vilket talar för att snabba omställningar skulle kunna ske även i framtiden som en konsekvens av till exempel den globala uppvärmningen säger Linda Ampel.

Kontaktinformation
För ytterligare information
Linda Ampel, e-post linda.ampel@geo.su.se, tfn 08-674 75 95 eller mobil 070-366 32 82

Bildmaterial finns på diatoméer, landskapet i Frankrike och på Linda finns att ladda ner på http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5833&a=59203.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera