Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2009

Studenter har svårt att lära sig programmering

Studenter har svårt att koppla ihop teori och praktik i programmering. Det säger Anna Eckerdal, som tittat närmare på ingenjörsstudenternas lärande inom programmering. Hon försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet. Förhoppningen är att hennes forskning ska förbättra ingenjörsutbildningarna.

Ingenjörsstudenters lärandeprocess vid programmering har undersökts i detta avhandlingsarbete, och i det ingår både begreppslig förståelse och lärandet av praktiska färdigheter. Det är framförallt svårigheten att koppla ihop teori med den praktiska programmeringen som nu lyfts fram.

– Det är svårt att förstå meningen med en övning om färdighetsnivån som krävs för övningen inte motsvarar studentens begreppsliga förståelsenivå och vice versa, säger Anna Eckerdal.

Resultaten baseras på intervjuer med studenter, både nybörjare och avgångsstudenter. De är utförda vid en datavetenskaplig institution, i studenternas egen lärandemiljö. I studien deltog ett flertal universitet i Sverige, Storbritannien och USA.

– Min forskning visar bland annat att många studenter har svårt att förstå elementära begrepp och att självständigt skriva även enkla datorprogram efter de inledande programmeringskurserna, säger Anna Eckerdal.

Även i slutet av de datavetenskapliga utbildningarna har studenterna problem med centrala praktiska moment, som att designa programvara, säger Anna. Hon arbetar efter en teoretisk modell och hennes resultat är tillämpbara i programmeringsundervisning.

– Eftersom programmering är en viktig del i de flesta ingenjörsutbildningar hoppas vi att våra forskningsresultat ska bidra till en förbättrad utbildning för dessa studenter, säger Anna Eckerdal.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:
Anna Eckerdal vid institutionen för informationsteknologi
018-471 29 78, 070-684 63 39 eller Anna.Eckerdal@it.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera