Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2009

Förändrade livsvillkor väntar bergsbönder i Laos och Vietnam

I Laos och Vietnams bergstrakter har landskapet under de senaste 50 åren förändrats mycket. Ungefär hälften av den officiella skogsmarken har använts för livsmedelsproduktion genom svedjebruk. Trots kolonisering, krig och kollektivisering och kanske tack vare isolering har bönderna lyckats uthålligt försörja sig och vidmakthålla sitt levnadssätt. Sedan 15 år har globaliseringen emellertid nu börjat nå även bergstrakterna, visar en avhandling vid SLU i Umeå.

Införande av marknadsekonomi, privatisering av mark och förbättrade kommunikationer, samt regeringarnas förmåga att nå ut även till avlägsna byar, är exempel på detta.

Denna globaliseringsprocess kommer troligtvis att leda till omfattande förändringar i byarnas levnadssätt. Svedjebruket kommer gradvis att ersättas av annan verksamhet, och marken kommer potentiellt att bli tillgänglig för andra ändamål, som exempelvis skogsbruk.

Utvecklingen är tydligare i Vietnam än i Laos, där förändringarna bara börjat och utvecklingen svårare att förutse.

I de studerade områdena i Vietnam har naturskog och naturlig vegetation först ersatts av svedjebruk och sedan av privat bondeskogsbruk, som idag står för råvaruförsörjningen till det tidigare svenskstödda Bai Bang pappersbruk.

För att spegla utvecklingen under de fem decennierna har en multidisciplinär metodik använts, där forskare från olika forskningsfält har samarbetat.

Fredagen den 6 mars kl 13.00 försvarar fil lic Bo Ohlsson, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå, sin avhandling med titeln Farmers and forest land use in Lao PDR and Vietnam.

Opponent är dr Robert Fisher, Australian Mekong Resource Centre, University of Sydney, Australien.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Lokal: sal Björken, SLU i Umeå (Skogis).

Bo Ohlsson, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå, tel 021-610 41 och 0704-911 811.

E-post: Bo.Ohlsson@srh.slu.se

Kontaktinformation
Bo Ohlsson, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå, tel 021-610 41 och 0704-911 811.

Bo.Ohlsson@srh.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera