Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2009

Kyrkan som social aktör

Debatten kring vigselrätten aktualiserar frågor om Svenska kyrkans identitet och dess förhållande till staten och samhället. Hur Svenska kyrkans identitet tar sig konkreta uttryck på lokal nivå har studerats i en avhandling vid Uppsala universitet som läggs fram den 6 mars 2009.

– Svenska kyrkan är en på flera sätt unik samhällsaktör med rikstäckande verksamhet på lokal nivå. Mitt mål var att utifrån ett teologiskt perspektiv förstå och beskriva Svenska kyrkan som en social aktör, säger Jonas Ideström.

Genom att studera Svenska kyrkan i Flemingsberg har han kartlagt och analyserat de grundläggande strukturer som formar den lokala kyrkan. En sådan struktur har exempelvis skapats kring den anställda personalen, en annan kring gudstjänsten och en har skapats i förhållande till Flemingsberg.

– Studien visar hur den lokala kyrkan är tydligt rotad i miljonprogramsområdet Grantorp och att detta präglar dess identitet. Många som tillhör andra kyrkor och samfund, men som bor i Grantorp, firar gudstjänst i den lokala kyrkan och den lokala kyrkan ser sig själv som en slags ambassadör för de som bor och lever i Flemingsberg, säger Jonas Ideström.

Avhandlingen tar också upp de sociala återverkningar som en globaliserad marknadsekonomi får i Flemingsberg. Området beskrivs av flera aktörer som en region för utveckling och tillväxt som konkurrerar med andra platser. Den lokala kyrkan är delaktig i detta arbete, samtidigt som de genom sina verksamheter och sina berättelser bidrar med en alternativ förståelse av Flemingsberg, säger Jonas Ideström och tillägger:

– Avhandlingen bidrar med kunskap om hur Svenska kyrkan på ett konkret sätt präglar och formar ett lokalt sammanhang. Genom sina verksamheter på exempelvis sjukhus, äldreboenden och häktet bidrar den lokala kyrkan till att skapa utrymmen för alternativa perspektiv och värderingar.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Ideström, teologiska institutionen, kyrkovetenskap
018-471 37 77; 073-916 16 57
Jonas.Idestrom@teol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera