Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2009

Ny upptäckt banar väg för ny diagnostik av allvarlig lungsjukdom

Uppsalaforskares identifiering av ett tidigare okänt protein i nedre luftvägarnas celler innebär nya möjligheter till tidig diagnos av en allvarlig lungsjukdom. Rönen, som idag publicerats i nätupplagan av den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, kan också ge ny kunskap om orsaken till vanliga sjukdomar som astma och kronisk bronkit.

Forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har identifierat ett protein i lungorna, som är viktigt för immunsystemet vid en allvarlig autoimmun lungsjukdom som inte sällan har dödlig utgång.

Det nyupptäckta proteinet, som går under benämningen KCNRG, finns i de celler i de nedre luftvägarna som finns på bronkernas yta. Iakttagelsen gör det möjligt för forskarna att närmare studera den första fasen av den autoimmuna sjukdomen, dvs när immunsystemet på ett felaktigt sätt angriper kroppsegen vävnad istället för att attackera främmande organismer som bakterier eller virus. Fyndet ger också nya möjligheter att utveckla nya diagnostiska metoder.

Forskarna har använt en ovanlig ärftlig autoimmun sjukdom, autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1 (APS-1), som modell. Patienterna med denna sjukdom drabbas av att immunsystemet felaktigt angriper flera vävnader, som exempelvis lever, insulinproducerande celler och binjurar.

– Det är först nu som vi förstått att även lungorna angrips och att detta i flera fall kanske är den allvarligaste komponenten av sjukdomen APS-1, säger läkaren Dr. Mohammad Alimohammadi.

– Vår förhoppning är att upptäckten av det protein som immunsystemet är riktat mot, förutom att möjliggöra tidig diagnostisk, även skall kunna användas till att förstå mekanismen bakom uppkomsten av vanliga folksjukdomar som t.ex. astma och kronisk bronkit.

Studien leddes från Uppsala och är resultatet av ett europeiskt samarbete. För att verifiera sina resultat använde sig forskarna av verktyg från det stora svenska proteinatlasprojektet, the Human Protein Atlas (http://www.proteinatlas.org).

Kontaktinformation
För mer information om studien, kontakta Mohammad Alimohammadi på mobil: 0708- 82 99 22 eller e-post: mohammad.alimohammadi@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera