Artikel från Jönköping University
26 februari 2009

Det finns inga tjejbestämmare

Ny avhandling i pedagogik: “Det finns inga tjejbestämmare – Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek”

Tidigare studier har visat att förskolans personal bemöter flickor och pojkar utifrån stereotypa föreställningar om kön och snarare förstärker än utmanar dessa. Eidevald har undersökt vilka positioner hos flickor och pojkar som accepteras och vilka som möter motstånd i förskolan. På så sätt har barns könsmässiga “identitetsskapande” analyserats utifrån på vilka olika sätt det är möjligt att vara flicka och pojke och vilka omedvetna antaganden om kön och genus som görs av barn och vuxna.

Resultatet av Christian Eidevalds forskning visar att flickor och pojkar i förskolan definieras och bemöts stereotypt, men att detta döljer en stor variation av hur olika flickor och olika pojkar positionerar sig i olika situationer.  

Förskollärarna arbetar på detta sätt aktivt med att skilja på flickor och pojkar utifrån att de betraktas som antingen flickor eller pojkar. Förväntningarna blir sedan avgörande för hur olika barn bemöts i olika situationer.  En diskussion förs avslutningsvis kring vad detta kan ge för pedagogiska konsekvenser för jämställdhetsarbetet i förskolan.

Christian Eidevald är utbildad förskollärare och blev 2003 antagen som doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Han försvarar sin doktorsavhandling fredagen den 27 februari 2009.

Avhandlingen har handletts av professor Mohamed Chaib och docent Helene Ahl vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Fakultetsopponent är docent Eva Reimers, verksam vid Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Christian Eidevald, tfn 036-10 14 46 (arb) eller mobil 070-440 48 42
christian.eidevald@hlk.hj.se

Professor Mohamed Chaib, tfn 036-10 14 40 (arb) eller mobil 070-655 93 45
mohamed.chaib@hlk.hj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera