Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2009

Teknik inte tillräckligt för framgång i den digitala spelindustrin

Skiftet från elektromekanisk till digital teknik öppnade många möjligheter för spelindustrin, men skapade samtidigt nya förutsättningar för att lyckas. Tekniskt kunnande är inte tillräckligt, det gäller att samtidigt förstå hur den förändrade marknaden fungerar.

Mirko Ernkvist, forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling Creating Player Appeal, studerat den amerikanska spelmaskinsindustrin under åren 1965 till 2005, för att undersöka hur teknologisk utveckling hanterades i branschen.

Spelmaskinsindustrin kännetecknas av komplexa produkter, där många faktorer spelar in i design och funktionalitet. Osäkerheten kring mottagandet av en ny maskin på marknaden är stor, och det är svårt att veta om en ny produkt kommer att bli framgångsrik eller inte.

– I spelmaskinsindustrin i USA var Bally det dominerande företaget fram till 1980-talet, då de tappade i princip hela sin marknadsandel till IGT, säger Mirko Ernkvist.

Under 1980-talet inträffade ett teknologiskifte från elektromekanisk till digital teknik, vilket innebar många nya tekniska innovationer. Livslängden för spelmaskinerna mer än halverades och det blev möjligt att utforska helt nya designkoncept. De nya förutsättningarna ställde krav på företagen att anpassa sig till marknadens preferenser. Trots ett stort tekniskt kunnande hade Bally inte rätt marknadskunnande.

Mirko Ernkvist kommer i sin avhandling fram till att det är just de kognitiva problemen som kan vara en av de största orsakerna till att företag inte hänger med i utvecklingen. Även om det finns en teknisk förståelse för de nya möjligheter som innovationer ger, utvecklas inte förståelsen för marknaden på samma sätt. Vid utveckling av nya produkter baserade på ny teknik används gamla produkter och framgångar som grund. På marknaden har dock efterfrågan ändrats, och nya förutsättningar gäller för att tillfredsställa kunderna.

– Har du en produkt med hög osäkerhet och hög komplexitet är det viktigt att vara medveten om de kognitiva problemen, säger Mirko Ernkvist. Det finns en tendens hos etablerade företag i en bransch att se på och värdera ny teknik utifrån gamla ramar som man tidigare använt, och därmed riskerar man att missa nya möjligheter.

Avhandlingen presenterades den 3 februari 2009.
Författare: Mirko Ernkvist

Avhandlingens titel: ”Creating Player Appeal. Management of Technological Innovation and Changing Pattern of Industrial Leadership in the U.S. Gaming Machine Manufacturing Industry, 1965-2005.”

Institution: Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Mirko Ernkvist, 0736-496437
mirko.ernkvist@econhist.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera