Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2009

Hur kommunicerar patienter som har diagnosen schizofreni?

Negativa emotionella ansiktsuttryck är dominerande i samspelet med patienter som har diagnosen schizofreni. Detta har visats i tidigare forskning och bekräftas nu i en avhandling från Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Avhandlingen bygger på videoinspelade kliniska intervjuer gjorda av psykologer.

Avhandlingen visar att det är vanligast med uttryck av negativa känslor, sådana som avsky och förakt, i patienternas mimik.

– Man kan spekulera i vad detta beror på, möjligen är det ett uttryck för låg självkänsla hos patienterna, att det så att säga skulle kunna röra sig om uttryck för självförakt, säger Helena Fatouros Bergman.

Ett nytt forskningsresultat i avhandlingen är att dessa negativa emotionella uttryck ter sig som relativt stabila vid upprepade intervjuer. Patienterna verkade också ge utryck åt likadana negativa emotioner oberoende av vem som intervjuade dem.

Tidigare forskning har avhandlat vardagliga samspelssituationer och har visat att patienterna undviker att uttrycka negativa känslor i samband med ögonkontakt.

– Kanske har patienterna omedvetet inte velat skylta med dessa negativa emotioner för samtalspartnern, säger Helena Fatouros Bergman.

Så var däremot inte fallet i ett kliniskt sammanhang. I de intervjuerna visade patienterna negativa emotionella ansiktsuttryck även i samband med att de hade ögonkontakt med intervjuaren. Det tyder på att patienterna i kliniska intervjusituationer tycks vara mer benägna att kommunicera negativa känslor till psykologen.

– Avhandlingen visar därmed att det emotionella samspelet med denna patientgrupp bör uppmärksammas mer. Att följa upp det känslomässiga innehållet i patientens utsagor visade sig dessutom även vara av betydelse för upprättandet av välfungerande kommunikation med dessa patienter, säger Helena Fatouros Bergman.

Avhandlingens titel: Emotional interplay and communication with patients diagnosed with schizophrenia.

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Helena Fatouros Bergman, Stockholms universitet, tfn 070-737 51 02, e-post helena.fatouros-bergman@psychology.su.se
Delar av avhandlingen finns på: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=8503
Porträttfoto finns att ladda ner på http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5833&a=58023.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera