Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2009

Skadlig parning

Nu visar forskare vid Uppsala universitet att det som är bäst för det ena könet inte alltid är det bästa för det andra könet. Evolutionära konflikter mellan de båda könen orsakar istället karaktärer och beteenden som rent av är skadliga för det andra könet. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Hos både hanar och honor i djurvärlden är det vanligt, mycket vanligare än man kanske vill tro, att ena könet uppvisar karaktärer och egenskaper som är skadliga för individer av det andra könet, säger professor Göran Arnqvist vid institutionen för ekologi och evolution, och tillägger:

– Ett speciellt knepigt fall gäller de arter där hanar bär parningsorgan, vilka är försedda med krokar, piggar och hullingar, som orsakar inre skador hos honor under parningen. Det här är mycket vanligt hos insekter, men förekommer även hos många andra djurgrupper.

De har studerat fröbaggar och deras parningsbeteende och Göran berättar att hanarnas parningsorgan är närmast att likna vid medeltida spikklubbor och att de orsakar allvarliga sår hos honorna under parning. Men eftersom det är aldrig är en god idé för en hane att enbart skada en hona, har deras antagande varit att dessa strukturer tjänar ett annat syfte och att skadan är en olycklig sidoeffekt.

– Honornas skador i sig gagnar inte den hane som hon har parat sig med, utan skadorna har föreslagits vara en sidoeffekt av andra fördelar som hanarna drar av taggarna. Vi kan nu för första gången visa att så är fallet, säger Göran Arnqvist.

Trots dessa kostnader parar sig honorna med flera hanar.

– Vi visar också att hanar med långa taggar orsakar värre skador hos honorna, men också att dessa hanar har en högre befruktningsframgång, säger Göran Arnqvist.

Taggarna är alltså mycket viktiga för hanar i konkurrensen över att få befrukta en honas ägg. Då honorna parar sig med två hanar är det företrädesvis den hane med längre taggar som befruktar hennes ägg.

Läs mer på Current Biologys webb

Kontaktinformation
Göran Arnqvist, professor vid institutionen för ekologi och evolution,
018-471 26 45, Goran.Arnqvist@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera