Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2009

“Everything important is to do with passion”

Orden är den engelska författarinnans Iris Murdochs egna och kärlekens roll i Murdochs filosofi presenteras den 21 februari 2009 i en avhandling i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Men det är inte det strikt kristna kärleksbegreppet som avhandlas utan en originell tolkning av det platonska Eros.

Kärlek är enligt Murdoch vår förmåga att se och möta vår värld och våra medmänniskor. I hennes filosofi tecknas ett dynamiskt kärleksbegrepp, säger Kate Larson.

Den engelska författarinnan Iris Murdoch (1919-1999) var också en betydande filosof, som lyfte fram Platon och det godas idé i ett filosofiskt klimat, som betraktade moraliska och andliga frågor som underordnade nyttoorienterade och behavioristiska teorier.

— Enligt Murdoch utgör moralfilosofin själva filosofins hjärta och därför krävs av en filosofi en syn på människan, en moralpsykologi, som ena sidan är realistisk och andra sidan uppmärksammar människans andliga behov och förmåga, säger Kate Larson.

Och begreppet om det goda, så som en gång Platon formulerade det, kan enligt Murdoch utgöra grunden för en sådan moralpsykologi, säger Kate Larson och tillägger:

— Murdoch ansåg att människan är ofullkomlig, det goda befinner sig bortom henne, men hennes förmåga att närma sig det goda är oändlig.

Murdoch har också skrivit att “kärlek är kunskap om det individuella”. I sin avhandling har Kate Larsons undersökt den roll kärleken spelar i Murdochs filosofi. Avhandlingen vill också lyfta fram den kreativa påverkan den franske filosofen och religiösa tänkaren Simone Weil har haft på Murdochs filosofi.

— Murdoch hämtar inspiration från Weils tankar om uppmärksamhet och avskapelse- en försakelse av egenintresse i kärlekens namn — och länkar dem till skapande handlingar, moraliska liksom konstnärliga, säger Kate Larson.

För mer information, vänligen kontakta: Kate Larson, vid filosofiska institutionen, Uppsala universitet 0709-72 11 31 eller till Kate.Larson@filosofi.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera