Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2009

Textillärarens förändrade roll

Vad som händer med en praktikgrundad, handlingsburen kunskap när de strukturella förutsättningarna som styr dess utbildning förändras och hur ämnen, som av tradition inte är knutna till forskning, utan har sin grund i människors vardag, ändras behandlas i en avhandling i textilvetenskap vid Uppsala universitet, disputation den 20 februari.

Den textila ämnesutbildningen vid textillärarutbildningen i Uppsala har studerats mellan år 1955 till år 2001. Ämnena innefattar broderi, garnteknik, sömnad och vävning. Från början var utbildningen en del av den privata Fackskolan för huslig ekonomi och när undersökningen avslutades är den en del av en hushållsvetenskaplig ämnesinstitution inom Uppsala universitet.

– Lärandet av de textila ämnena startar i en sluten miljö, där hushållning anses vara nationalekonomiskt viktig och självklar, och i en tid då de textila kunskaperna var viktiga för skötseln av ett hem. När universitetet tog över textillärarutbildningen 1977 kom den till en kultur där de tidigare stolta traditionerna inte har ett självklart värde, eftersom de varken är forskningsanknutna eller bygger på vetenskaplig grund, säger Annelie Holmberg.

I studien har Holmberg intervjuat lärarutbildare, studerat dokument och tittat på studenternas textila arbeten.

– Resultaten berättar om en utbildning där en kultur av hantverksskicklighet dominerat undervisningen och lärandet. Och den forskningsanknytning som sakta växer fram gör det på hantverkets premisser. Till exempel var kreativitet en del under hela den undersökta perioden, men kom efter 1988 att bli en viktig strategi eller metod i undervisningen för att bli vetenskapligt grundad och forskningsanknuten säger Annelie Holmberg.

Genom att studera textillärarutbildningen hamnar en lärarkategori, som ofta inte har värderats högt inom skolvärlden, i fokus.

– Genom att berätta om utbildningens grundlighet och djupa traditioner hoppas jag att textillärarens yrkesstolthet stärks, och jag hoppas också att man inser vikten av att anställa behöriga slöjdlärare, säger Annelie Holmberg.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:
Annelie Holmberg, vid konstvetenskapliga institutionen, textilvetenskap:
018-471 28 81, annelie.holmberg@konstvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera