Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2009

Metod för objektiv bedömning av nacksmärta

En objektiv analys av nackrörelserna kan ge stöd vid uppföljningen av patienter med nacksmärta, kontaterar Fredrik Öhberg i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 27 februari.

Rygg- och nacksmärta är ett av de vanligaste medicinska problemen och innebär höga kostnader för både individ och samhälle. Smärtan, som kan leda till sjukskrivning och förtidspensionering, har en mängd möjliga orsaker. Vid medicinska undersökningar av den här patientgruppen finns behov av ett objektivt verktyg för att stödja vårdpersonalen i bedömningen av graden av funktionsnedsättning. Många nu använda undersökningsmetoder är subjektiva och svåra att standardisera, t.ex. en uppskattning av nackens rörelseomfång.

I avhandlingen undersöktes sammanlagt ca 100 personer, varav hälften hade en kronisk pisksnärtskada. I jämförelse med friska försökspersoner hade de pisksnärtskadade patienterna ett minskat rörelseomfång i nacken och uppvisade lägre hastighet när de utför rörelserna, något som eventuellt kan kopplas till försämrad motorisk kontroll.

Slutsatserna i avhandlingen är att en objektiv bedömning av nackens funktionsnedsättning är ett stöd för vårdpersonalen i arbetet med kroniskt pisksnärtskadade. Metoden kan också användas på andra patientgrupper och sannolikt också vid utvärderingar av rehabilitering eller efter operationer.

Det unika med de verktyg som redovisas i avhandlingen är den sammantagna bedömning som kan göras utifrån flera rörelseparametrar som objektivt beskriver nackens funktionsnedsättning. Dessutom studeras grundläggande aspekter på nervcellens informationsöverföring i samband med muskelspänning och smärta.

Fredrik Öhberg, som är född och uppvuxen i Umeå, är verksam vid avd. för medicinsk teknik, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, och kan nås på
tel. 090-785 40 27, mobil 070-530 13 17, e-post Fredrik.Ohberg@vll.se

Fredagen den 27 februari försvarar Fredrik Öhberg, Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Biomechanical methods and error analysis related to chronic musculoskeletal pain”

Fakultetsopponent är prof. Em. Åke Öberg, Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings Universitet.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal 260 (Röntgens föreläsningssal), by. 3A, NUS.

Kontaktinformation
Porträttbild kan hämtas via
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-18470

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera