Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2009

Företagande kvinnor förändrar bilden av bruksorter

Trots att lönearbete ofta ses som den rådande normen i bruksorter vågar kvinnor ändå bryta traditionen och starta egna företag. Men trots att de är en viktig drivkraft i den regionala utvecklingen, osynliggörs ofta de företagande kvinnorna i Bergslagen, det säger Mona Hedfeldt, som skrivit en avhandling i kulturgeografi.

Föreställningen om Bergslagen som en region med få småföretagare bygger på männens sysselsättning. I jämförelse med det nationella genomsnittet har regionen en lägre andel företagare bland männen, men så är inte fallet när det gäller kvinnorna. Det finns också stora variationer i småföretagandet mellan kommuner i Bergslagen.

– Jag vill ge en mer nyanserad bild av regionen Bergslagen och framför allt lyfta fram de företagande kvinnorna.

Avhandlingen bygger på statistik och intervjuer med företagande kvinnor. Att starta och driva företag handlar om att våga ta risker, men också hur livssituationen ser ut.

– Ingen har kunnat ge ett kort och koncist svar på frågan varför de startade sitt företag. Företag startas i sammanhang som är komplexa. Arbetslivserfarenhet, förebilder, familj och vardag samt kontakter och nätverk har betydelse.

För att ta steget och starta eget krävs ofta förebilder eller möjlighetsbilder som Mona Hedfeldt föredrar att benämna dem. Snarare än att ha förebilder i form av framgångsrika företagare läggs vikten vid människor i företagarnas liv. Människor som avdramatiserar och får företagande att framstå som en möjlighet samtidigt som de inger mod.

– Framför allt visade sig kvinnornas män spela stor roll. Nästan samtliga av dem som jag intervjuade hade eller hade haft en relation med en man som var företagare.

Hur företagares famiiljesituation påverkar deras företagande har diskuterats i tidigare forskning. Ofta har fokus legat på hur det fungerar att kombinera ett eget företag med att vara förälder. Mona Hedfeldt konstaterar genom sina intervjuer att också omsorgen av åldrande föräldrar kan påverka kvinnors företagande.

– Till skillnad från i omsorgen om barn upplevde flera av kvinnorna att de var mer ensamma i omsorgen om sina föräldrar.

Kontaktinformation
Mona Hedfeldt
019 30 36 07
073-7164040
mona.hedfeldt@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera