Tema

Hemsjukvårdens behov av IT-stöd

Behovet av kommunikation och samordning inom hemsjukvård och äldreomsorg beskrivs nu i en avhandling i medicinsk informatik vid Uppsala universitet. Dagens problem beror delvis på bristande möjligheter till informationsdelning mellan olika vårdgivare, säger Maria Hägglund. Den 13 februari försvarar hon sin avhandling, och visar vad som fått hemtjänsten i Hudiksvall att kasta sina papper.

Allt större vårdbehov, ökade svårigheter att rekrytera personal och en pressad ekonomi i den svenska vården, säger Maria Hägglund är några orsaker till att de satsat på att utveckla ett IT-stöd som möjliggör informationsdelning inom hemsjukvården.

– Hemtjänsten har tidigare inte haft något IT-stöd alls, utan har haft det mesta på papper. Genom att ge dem mobil tillgång till både generell administrativ information och patientspecifik hälsoinformation får de en tryggare och säkrare arbetssituation, säger Maria Hägglund.

Genom att hämta information från olika journalsystem samordnas den kommunala hemtjänsten med sjukvården. IT-stödet som utvecklats i aktionsforskningsprojektet OLD@HOME kallas en virtuell patientjournal (VPJ) och har testats inom äldreomsorgen i Hudiksvall.

– Aktionsforskning genomförs i nära samarbete med deltagarna i en verksamhet; i detta fall hemtjänstpersonal, distriktssköterskor och läkare, samt vård- och omsorgstagare och deras anhöriga, för att skapa förändringar och förbättringar av en problemsituation, säger Maria Hägglund.

Dessutom har användarcentrerade systemutvecklingsmetoder tagits fram och använts för att kartlägga behoven av informationsdelning och utveckla IT-stöd som möter dessa behov. Ett exempel på områden där informationsdelning kan underlätta är hanteringen av läkemedel. Många av de äldre som vårdas i hemmet lider av flera kroniska hälsoproblem och använder ett stort antal olika läkemedel.

– Det är ofta hemtjänsten som ger de äldre mediciner, men de har ingen information om läkemedlen och uppstår det då några oklarheter måste de ringa och försöka få tag på en distriktssköterska vilket skapar både osäkerhet och frustration, säger Maria Hägglund.

Med hjälp av mobiltelefon eller handdator, eller på webben får vårdpersonal, vård- och omsorgstagare och närstående den information de behöver, oavsett vilken vårdgivarorganisation som ”äger” informationen. IT-stödet gör aktuell information tillgänglig för vårdpersonal från olika vårdgivarorganisationer i mobila arbetssituationer, och ger även möjlighet att dokumentera ny information mobilt.

– Vård- och omsorgstagare och deras närstående får också tillgång till den information de behöver. Den delade informationen skapar förutsättningar för en mer patientcentrerad, samverkande hemsjukvård, säger Maria Hägglund.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta Maria Hägglund, institutionen för medicinska vetenskaper på telefon 018-611 31 66 eller 070-425 02 97 eller e-post maria.hagglund@medsci.uu.se

Hemsjukvårdens behov av IT-stöd

 lästid ~ 2 min