Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 januari 2009

Musik i skolan, en viktig del i ungdomars identitetsskapande

Med den valfrihet som finns i musik prövar och utvecklar ungdomar sin identitet. En avhandling från Umeå universitet visar att elevernas val av musikaktiviteter på gymnasiet kan ses som strategiska investeringar inför framtiden.

– Musiken utvecklar nämligen inte bara ungdomarnas förmåga att samarbeta, utan också deras ”öppensinnighet” och kreativitet, säger Manfred Scheid som i dagarna lägger fram sin doktorsavhandling i pedagogiskt arbete.

Genom musikval visar och konstruerar ungdomar sin identitet och livsstil. Det är viktigt att vara äkta och att kunna visa det. Avhandlingen visar att eleverna kopplar samman musik-, känslor och identitet och att dessa förändras över tid, beroende på sammanhang och intentioner.

Manfred Scheid framhåller att musik i skolan skapar stunder för eftertänksamhet och möjlighet att reflektera. Musik speglar olika kulturer och värderingar och den stora tillgången på olika typer av musik skapar möjligheter till perspektivövertagande, d v s att sätta sig i andras situation.

– Ungdomar tar med sig och spelar musik från fritiden i skolan som därmed blir en arena för identitetsutveckling och samspel, säger Manfred Scheid. Musikämnet i skolan skapar möjligheter för ungdomar att prova kulturella identiteter, det vill säga identiteter som inte enbart grundar sig på kön, etnicitet eller religion.

Ungdomarnas kunskaper och medieerfarenheter från fritiden kommer till användning i skolans musikaktiviteter. Medieteknologin har utvecklats och marknadsestetiken blivit mer inflytelserik; information och budskap bearbetas och sprids till allt fler personer. Ungdomar är snabba att ta till sig och använda ny teknik utifrån egna intressen. I denna medieutveckling ingår också musik.

Studien bygger på en enkätundersökning, observationer och intervjuer med tredje årets elever från tre olika gymnasiemiljöer och flera olika gymnasieprogram.

Fredagen den 6 februari försvarar Manfred Scheid, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Musiken, skolan och livsprojektet – Ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande.

Disputationen äger rum kl 10.15 i Hörsal B, Lindellhallen. Opponent är professor Bengt Olsson, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna Manfred Scheid,
tel 070-334 55 66 eller e-post manfred.scheid@educ.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera