Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2009

Mot nya konstnärliga upplevelser mellan illusion och verklighet

Vad händer när gränsen mellan publik och åskådare, mellan illusion och verklighet suddas ut? När publiken kan träda in i ett konstverk och påverka det som sker? Det studeras i en ny avhandling i digital gestaltning från Göteborgs universitet.

Magali Ljungar-Chapelon, doktorand i digital gestaltning vid Högskolan för fotografi med bakgrund i performing arts, har i sitt forskningsarbete studerat upplevelserna i gränslandet mellan digital performance och installation.

– Med hjälp av Virtual Reality (VR) och digitala medier är det möjligt att skapa imaginära världar och konstverk som helt omsluter sin publik. Både åskådare och konstnär kan träda in som aktörer i verket och påverka gestaltningen. Men det som sker inom konstverket är illusioner utförda av tredimensionella artefakter; illusioner som är skapade genom animation, säger Magali Ljungar-Chapelon.

I sin avhandling myntar Magali Ljungar-Chapelon sin definition av denna nya gestaltningsform: en VR arts play.

I sitt forskningsarbete har Magali Ljungar-Chapelon skapat ett VR-konstverk i Chalmers så kallade Virtual Reality-kub.

Forskningsresultaten visar att publiken, såväl vuxna och barn, tycker att denna gestaltningsform öppnar möjligheter till nya upplevelser och crossovers mellan olika konstnärliga uttrycksformer och dataspel.

– Det som, i publikens ögon, framstår som mest unikt är möjligheten att upptäcka fiktiva världar och gestalter genom att rent fysiskt vara innesluten i den virtuella världen som både aktör och åskådare. En upplevelse som är svår att åstadkomma med andra medier än genom ett publikomslutande VR-baserat medium, säger Magali Ljungar-Chapelon.

Avhandlingen består av tre integrerade delar: text, VR arts play Le Beau, le Laid, le Bon et le Mauvais, (Det Vackra, det Fula, det Goda och det Onda), samt en DVD med bild och filmmaterial som illustrerar texten, produktionsprocessen samt presenterar en tolkning av konstverket och forskningsresultat.

Konstverket har presenterats vid flera tillfällen, under bl. a. Vetenskapsfestivalen, och i tv-programmet Vetenskapslandet.

I samband med disputationen presenterar Magali Ljungar-Chapelon bilder och filmen om verket som skapades i samarbete med fotografen/filmaren Sandra Andersson.

Avhandlingen är den första vid Högskolan för fotografi och resultatet av ett flerårigt tvärvetenskapligt samarbete mellan konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Avhandlingens titel: Actor-Spectator in a Virtual Reality Arts Play, Towards new artistic experiences in between illusion and reality in immersive virtual environments

Opponent är Pelle Ehn, fil dr i informatik och professor vid K3 – Konst, kultur och kommunikation vid Malmö högskola.

Tisdagen den 27 januari 2009, kl 13.00
Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet
Storgatan 43, Göteborg, Robert Frank-salen

Kontaktinformation
Kontaktperson
Magali Ljungar-Chapelon
040-15 74 62, 031-786 1858
magali@hff.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera