Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2009

Vad kan IT göra för nytta i boendet?

I en ny avhandling i kulturgeografi vid Stockholms universitet har Monika Jönsson-Brydsten studerat vad människor upplever som viktigt i sitt boende och hur IT-lösningar kan underlätta för vardagslivet i boendet.

Kulturgeografen Monika Jönsson-Brydsten har, genom att koppla ihop två genomförda studier om vårt boende, i sin avhandling vid Stockholms universitet utformat ett koncept av IT-tjänster som stödjer vardagslivet i boendet. Det handlar om vardagliga tjänster som till exempel att boka tvättstuga, kontakta fastighetsskötaren samt beställa varor och tjänster både lokalt och från andra platser. I avhandlingen görs också nedslag i kunskapsområden som rör boendefrågor och IT-utvecklingen relaterat till de geografiska begreppen plats, rum och tillgänglighet samt en genusbelysning av dem.

I den första studien identifierades vad som är viktigt för människor när det gäller deras boende, så kallade boenderelaterade värden och aktiviteter. Dessa visade sig vara kvaliteter som att bostaden ses som ett projekt, man får göra som man vill, bestämma själv och göra hemtrevligt. Bostaden ska också vara funktionell genom att ha en bra standard, vara praktisk och det ska finnas gott om utrymme. Det är också viktigt att få vara i fred, få lugn och ro och att inte störa andra.

Den andra studien beskriver ett samarbetsprojekt där en IT-lösning utformats och implementerats i ett försökshus med ett 40-tal lägenheter. I samarbetsprojektet deltog Svenska Bostäder, Ericsson, Hyresgästföreningen och Bredbandsbolaget som tjänste- och infrastrukturleverantörer. Hyresgästerna fick elektroniska nycklar, kunde ringa internt i huset och till grannarna samt fick en snabb datoruppkoppling. I intervjuer beskrev några hyresgäster hur de använde IT-lösningen. Dessutom diskuteras hur fastighetsförvaltningen skulle kunna använda tekniken.

Avhandlingen visar att IT stödjer att det blir lättare att upprätthålla relationer med människor, ger ökat inflytande och medför en lokal förankring.

– Sammantaget stärker IT hemmet som en nod i ett landskap av unika sammansättningar av relationer och funktioner. Det geografiska rum, som utgör platsen för boendet, definieras mer av vad som är möjligt för hushållet att utföra, vilka relationer man har och hur man är förankrad än av den fysiska utformningen. Den vardagliga praktiken som förknippas med hemmet kan också utföras på andra platser, där IT kan vara ett sammanbindande tekniskt stöd, säger Monika Jönsson-Brydsten.

IT öppnar för nya möjligheter i boendet genom ökad flexibilitet och tillgänglighet. Men IT kan också skapa dilemman genom en ökad sårbarhet i vardagslivet.

– Den teknik som installeras i byggnader kan också fallera. Ett starkare beroende av tekniska lösningar innebär också att hushållen blir mer sårbara, säger Monika Jönsson-Brydsten.


Avhandlingens namn: IT i boendet – en infrastruktur för vardagslivet.

Avhandlingen finns att ladda ner som pdf på http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=8386.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Monika Jönsson-Brydsten, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet och Region Dalarna, tfn 023-77 70 61, 070-689 65 09, e-post monika.j.brydsten@regiondalarna.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera