Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2008

Sverige redo för sjukvård on-line

Vad är det som får människor att vilja använda sig av så kallade e-hälsotjänster, det vill säga sjuk- och äldrevård on-line? Den frågan ställer sig forskaren Marie-Louise Jung i en ny doktorsavhandling. Sjuk- och äldrevård on-line diskuteras i dag som ett alternativ till traditionell vård i hela västvärlden. Bakom detta ligger en snabbt växande andel äldre människor vilket medfört en explosiv ökning av kostnaderna för sjuk- och äldrevården.

Marie-Louise Jung, Avdelningen för industriell marknadsföring och e-handel, har undersökt attityder och perception av två e-hälsotjänster bland 768 svenskar mellan 16 och 69 år. De som medverkat i undersökningen har svarat på frågor om hur de ser på två befintliga e-hälsosajter på Internet, en on-linetjänst som erbjuder hälsorådgivning och en fråga doktorn-tjänst.
Trots att majoriteten av dem som deltog i undersökningen inte var medvetna om vilka e-tjänster som finns att tillgå var den generella inställningen till sådana tjänster övervägande positiv.

Trovärdighet, att användaren uppfattar den som levererar tjänsten som seriös och att informationen är uppdaterad och av hög kvalitet, samt i hur hög grad man använder sig av andra Internettjänster, är nyckelfrågor som i hög grad styr inställningen till e-hälsotjänster.
Den personliga integriteteten och att användaren känner sig säker när man använder e-hälsotjänsten är även detta viktigt för att man ska välja att använda sig av tjänsterna. I dagsläget poängteras även att e-hälsotjänster än så länge endast betraktas som ett komplement till traditionell sjukvård.

Många sjukvårdstjänster på Internet är i dag relativt okända för svenska medborgare. För att få fler att söka hjälp on-line krävs därför att leverantörerna av e-hälsotjänsterna är mer aktiva i marknadsföringen av dem samtidigt som man tydligt visar på de kundfördelar som följer med tjänsten.

Marie-Louise Jung är ursprungligen från Tyskland och kom till Luleå tekniska universitet som utbytesstudent 2003. Efter en grundexamen i ekonomi fortsatte hon sin utbildning med en masterexamen i e-handel. Hon har även en tysk masterexamen i ekonomi. 2005 påbörjade hon sin forskarutbildning i e-handel vid Luleå tekniska universitet.

Kontaktinformation
Upplysningar: Marie-Louise Jung, tel. 0920-49 28 26, marie-louise.jung@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera