Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2008

Nätverkande – en nyckel till framgång

Nya företag ses som en viktig del av dagens näringsliv när det gäller att skapa fler arbetstillfällen och öka den ekonomiska tillväxten. Trots det är nyföretagandet lågt i Sverige liksom i andra höginkomstländer och det är dessutom knappt 60 procent av dessa företag som överlever längre än tre år. I en ny doktorsavhandling har Sari Roininen lämnat sitt bidrag till att öka kunskaperna om vilka omständigheter som kan påverka nya företags lönsamhet och därmed också deras överlevnad.

Ett av de största hindren nya företag möter är avsaknad av viktiga kunskaper och resurser i hur man blir konkurrenskraftig. En enkätstudie bland företag som startade under 2003 visade att nya företag med hjälp av nätverksrelationer och sin förmåga att initiera, utveckla och tillvara dessa relationer, förbättrar företagens entreprenöriella strategi i ett tidigt skede – det vill säga företagens benägenhet att agera innovativt, proaktivt och risktagande. Företagen kan genom nätverkande nå ut till sina kunder och öka sin konkurrenskraft på ett snabbare och enklare sätt.

– Min forskning visar också att det framför allt är de komplexa nya företagen som använder nätverkande aktiviteter och en entreprenöriell strategi i större omfattning för att öka sina prestationer. Med komplexitet menas i det här fallet företag som har stor variation i sina arbetsuppgifter och metoder, och att de riktar sig mot en marknad som ännu inte är medveten om sina behov och därmed inte heller förstår hur den nya produkten eller tjänsten ska användas – som exempelvis akademiska avknoppningar, säger Sari Roininen.

För att öka antalet högpresterande nya företag i Sverige och för att få dem att överleva och växa, är det med andra ord viktigt för entreprenörer med nya och komplexa företag att utnyttja olika nätverkande aktiviteter i ett tidigt skede för att öka det entreprenöriella agerandet i företagen.

Kontaktinformation
Upplysningar: Sari Roininen, tel. 0920-49 28 24, 070-236 38 49, sari.roininen@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera