Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2008

Forskning som ger guld

Varför sitter guldet där det sitter i berggrunden? Förstår vi det kan vi hitta nya guldfyndigheter också i områden där man tidigare inte prospekterat efter guld. Genom forskning runt Fäbolidens guldfyndighet i den så kallade Guldlinjen i Västerbotten har Glenn Bark undersökt de geologiska egenskaper som är viktiga för guldfyndighetens bildande. Resultaten har dessutom direkt kunnat återknutas projektets industripartner och dess pågående guldprospektering.

Guld från så kallade orogena guldfyndigheter utgör en stor del av den globala guldreserven. Denna typ av guldfyndighet har Glenn Bark studerat i den så kallade Guldlinjen i Västerbotten. Huvudfokus har legat på den stora guldfyndigheten Fäboliden i den centrala delen av Guldlinjen. Denna del av Sverige var tidigare ett vetenskapligt relativt outforskat området med avseende på guldförekomster. Nu anses Guldlinjen vara ett gryende guldmalmsdistrikt med god potential för framtiden.

– Genom forskningen försöker jag rent geologiskt förstå varför guldet sitter just där det sitter i berggrunden. Om man förstår vad det är som gör att guldet avsatts just i Fäboliden kan man använda de kunskaperna till att hitta nya guldförekomster i områden där man tidigare inte prospekterat efter guld, säger Glenn Bark som disputerar med avhandlingen On the origin of the Fäboliden orogenic gold deposit, northern Sweden.

– Jag har undersökt de geologiska egenskaper som är viktiga för bildandet av Fäbolidens guldfyndighet och mina resultat har direkt kunnat återknytas till projektets industripartner och dess pågående guldprospektering i området. Genom det samarbetet har en ny guldfyndighet av hittills okänd storlek kunnat lokaliseras i Guldlinjen.

Glenn Bark är född och uppvuxen i Mölndal och efter en brokig bana som bland annat taxichaufför, väktare och idrottsledare började han 1997 studera berggrundsgeologi på Geovetarcentrum vid Göteborgs unviersitet. Parallellt med studierna arbetade han sommartid i Västerbotten och Västra Götalands län med berggrundskartering åt Sveriges geologiska undersökning, SGU.
2002 tog han sin filosofie magisterexamen i berggrundsgeologi och flyttade senare samma år till Luleå för att påbörja sina doktorandstudier.

Kontaktinformation
Upplysningar: Glenn Bark, tel. 0920-49 10 39, glenn.bark@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera