Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2008

Att bevara data för framtiden

En del av alla de handlingar som inkommer och administrareras av exempelvis statliga myndigheter ska bevas för eftervärlden – detta eftersom de är en del av vårt kulturarv.Numera är många av dessa handlingar digitala och då gäller det att bevara handlingarna på ett sådant sätt att de upplevs som både trovärdiga och lätta att förstå och använda.Frågan är bara hur …

Den 19 december disputerar Jörgen Nilsson med en avhandling i vilken han bland annat med hjälp av metadata har försökt beskriva olika webbformulärs utseende.

– Att bevara handlingarnas och i det här fallet webbformulärens ursprungliga utseende handlar om trovärdighet, förståelighet och användbarhet och just de faktorerna har jag diskuterat med arkivarier, släktforskare, systemutvecklare och mer sporadiska användare, säger Jörgen Nilsson.

Det angreppssätt Jörgen Nilsson valt medger att dessa data är tillgängliga i bearbetarbar form samtidigt som de kan presenteras på olika sätt – bland annat så som ett specifikt formulär ursrpungligen faktiskt såg ut. Just det angreppssättet anses lämpligt för de typer av handlingar som finns i stort antal och har ett homogent utseende, exempelvis webbformulär och kvittenser.

Jörgen Nilsson är född och uppvuxen i Gällivare där han bland annat arbetat som bagare på dåvarande Konsumbageriet. Han flyttade till Luleå 1996 och har en fil. kand i data- och systemvetenskap. 2001 anställdes Jörgen Nilsson som adjunkt vid LTU och 2004 inledde han sina doktorandstudier.

Jörgen Nilssons avhandling har namnet Preserving useful digital objects for the future.

Kontaktinformation
Upplysningar: Jörgen Nilsson, tel. 0920-49 24 42, jorgen.nilsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera