Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2008

Handeln viktig för Etiopiens lantbrukarkvinnor

Kvinnor är överrepresenterade bland fattiga lantbrukare i utvecklingsländer, och de har stora svårigheter att ta sig ur fattigdomen. I en ny avhandling i sociologi vid Stockholms universitet undersöks hur könsstrukturer påverkar lokala marknader och formar sociala gemenskaper på den etiopiska landsbygden samt hur kvinnorna balanserar sina möjligheter att tjäna sitt levebröd mellan dessa marknader och gemenskaper.

Avhandlingen, som bygger på fältarbete i Etiopien, visar att kvinnors möjlighet att få del av värdefulla tillgångar är begränsad och att vid uppdelning av ansvar i hushållet ges de minst inkomstbringande uppgifterna till kvinnorna. Det finns också restriktioner i kvinnors rörlighet som hindrar deras tillgång till viktiga delar av marknaden och till sociala gemenskaper.

– Därför är handeln ett viktigt levebröd för kvinnor, den utmanar deras isolering och ökar valen och arenorna där de kan verka, säger Åsa Torkelsson vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Det finns en stark koppling mellan hur pass täta sociala nätverk man har och ens möjligheter att skaffa tillgångar, speciellt för kvinnorna.

– Könsstrukturerna tillåter män att dra fördel av sina resurser mer effektivt än kvinnor. Men kvinnor kan skapa utrymme och makt åt sig själva genom att leda lokala organisationer och bli aktiva handlare, säger Åsa Torkelsson och fortsätter:

– Framtida försök att stärka lokala marknader och institutioner måste därför ta hänsyn till att kvinnor och män möter olika hinder och möjligheter.

Avhandlingen baseras på intervjuer med och observationer av drygt 600 manliga och kvinnliga lantbrukare från fyra lantliga områden och tre lokala marknadsplatser i Etiopien.

Avhandlingens titel: Trading out?: A study of farming women’s and men’s access to resources in rural Ethiopia

Avhandlingen försvaras 2008-12-17 i hörsal 4, hus B, Universitetsvägen 10, Stockholm, 10:00, Engelska.

Avhandlingen finns att ladda ner som pdf på http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=8339.

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Åsa Torkelsson, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, mobil 076-2372844, e-post asa.torkelsson@sociology.su.se

För bild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera