Tema

Det undervärderade gapskrattet

Gapskrattet och dess potential är undervärderat. Det säger Anna Lundberg som i sin doktorsavhandling analyserar samtida svensk skrattkultur ur ett feministiskt och queert perspektiv.

Uppgiften är egentligen omöjlig. Att analysera skrattkultur med ett seriöst angreppssätt låter sig inte riktigt göras, säger Anna Lundberg, då glider den undan och försvinner. Komik måste förstås på sina egna premisser.

Utifrån begreppet skrattkultur ser hon i den komiska kulturen en lustfylld experimentverkstad, en möjlighet att prova och föra samman vitt skilda saker och se vad som händer.

I sin avhandling vid Tema genus analyserar hon tre svenska samtida exempel på skrattkultur, med feministiska och queera förtecken: TV-komedin Sally, radiosketcherna Veckans sketch med Åsa och Gertrud, samt Stockholms Prideparad.

Sally sändes i sexton avsnitt 1999. Sally är en 34-årig mytoman, rojalist och oskuld. Hon ljuger och manipulerar sin omgivning, hon kommer ständigt för sent till sitt jobb, på ett bibliotek. Hon raggar skamlöst och tappar aldrig modet eller tron på sin egen förmåga, trots att hon ständigt blir avvisad. En viktig aspekt av Sally är just att hon är befriad från skam, vilket är ett centralt drag i den feministiska och queera skrattkulturen.

Veckans sketch med Åsa och Gertrud var en serie radiosketcher som sändes på 1990-talet i de feministiskt färgade programmen Freja och Radio Ellen. Här använder komikerna Åsa Asptjärn och Gertrud Larsson radion, det ”blinda mediet”, maximalt genom att skapa komiska ljud-bilder och lämna utrymme för lyssnarnas fantasi, säger Anna Lundberg.

– De tar det mest intima och det mest seriösa och smäller ihop det, med helt oanade effekter.

Det sker i sketchen där orangutanghonan Koko vinner tävlingen Fröken inre skönhet. Komikerna driver med den så centrala kvinnliga konsten att vara vacker, framför allt på utsidan, när orangutanghonan i radiosketchen går bärsärkagång, vrålar, slafsar och dänger sina labbar i bordet.

Samma anslag har Prideparaden. Här lyfts det mest intima, sexualitet och den sexualiserade kroppen, fram i offentligheten i en kraftfullt livsbejakande karneval. Effekten och det politiska genomslaget har varit starka, konstaterar Anna Lundberg.

Kontaktinformation
Anna Lundberg disputerade den 28 november. Hon nås på 0732-031671, e-post: annlu@tema.liu.se

Det undervärderade gapskrattet

 lästid ~ 2 min