Tema

Amputerade kan uppleva proteshand som sin egen

Forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet har fått personer med en amputerad arm att uppfatta en gummihand som tillhörande den egna kroppen. Resultaten kan leda till att en ny typ av kännande handproteser utvecklas.

Illusionen av att ha en gummihand uppnåddes genom att stumpen efter den amputerade armen berördes utan att försökspersonen såg det, samtidigt som gummihanden, placerad fullt synlig framför personen, berördes. Detta gav upphov till en illusion av att känselintrycket från beröringen kom från gummihanden snarare än från stumpen, och en känsla av att gummihanden hörde till den egna kroppen.

Effekten bekräftades dels genom försökspersonernas beskrivningar av upplevelsen, dels genom att försökspersonerna tenderade att peka på gummihanden när de ombads att lokalisera stimuleringen. Att försökspersonerna upplevde gummihanden som sin egen styrktes också fysiologiskt, genom att de började svettas när gummihanden stacks med en nål.

Studien, som har genomförts vid Röda Korsets sjukhus i Stockholm, öppnar nya möjligheter att utveckla handproteser som upplevs som en del av den egna kroppen. Något som skulle vara till stor nytta för patienterna och som betraktas som ett viktigt mål inom den tillämpade neurovetenskapen.

– Vi ska nu undersöka möjligheten att utveckla en handprotes som kan registrera beröring och samtidigt stimulera amputationsstumpen som den är fäst vid. Om det på detta sätt går att förse en protes med känsel genom att lura hjärnan kan det vara ett viktigt steg mot bättre och mer användbara handproteser än vad som kan erbjudas idag, säger Henrik Ehrsson, en av forskarna bakom studien.

Studien ingår i EU-projektet SmartHand som administreras från Lunds universitet. SmartHandprojektet syftar till att utveckla en ny typ av tankestyrd handprotes med avancerad rörlighet och känsel. Bland övriga finansiärer finns Europeiska forskningsrådet, Vetenskapsrådet och Region Skåne.

Publikation: ”Upper limb amputees can be induced to experience a rubber hand as their own”, Henrik Ehrsson, Birgitta Rosén, Anita Stockselius, Christina Ragnö, Peter Köhler & Göran Lundborg, Brain (2008) 131, 3443-3452 .


För mer information, kontakta:

Med dr Henrik Ehrsson
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet
Tel: 08-524 87 231
E-post: henrik.ehrsson@ki.se

Professor Göran Lundborg
Lunds universitet
Handkirurgiska kliniken, MAS
Tel: 040-336769 eller 070-6810862
E-post: goran.lundborg@med.lu.se


Presskontakt:
Katarina Sternudd
Karolinska Institutet
Tel: 08-524 838 95 (kopplas om till mobil)
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Amputerade kan uppleva proteshand som sin egen

 lästid ~ 2 min