Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2008

Underhåll av komplexa tekniska system

I dagens globala företagsklimat kan en organisation stärka sin konkurrenskraft genom att erbjuda ett helt spektrum av industriella tjänster – allt från traditionellt kundstöd till färdiga nyckellösningar. För att uppnå ett sådant tjänstespektrum är det nödvändigt att hantera konsumtion och produktion av information på rätt kvalitetsnivå vid rätt tidpunkt.

När det gäller komplexa tekniska system, till exempel militära flygplan med lång livslängd, är hanteringen av underhållsrelaterad information avgörande för att kunna uppnå hög driftsäkerhet, låga underhållskostnader och rigorösa säkerhetskrav. I dag finns informations- och kommunikationsteknik (IKT) som möjliggör en så kallad e-underhållslösning för den nödvändiga informationslogistiken – det som saknas är lämpliga ramverk, arbetssätt och verktyg som möjliggör en tjänsteinriktad ansats mot e-underhåll.

– Mitt forskningsarbete har därför haft syftet att undersöka och beskriva hur en lösning för e-underhåll kan utvecklas så att den tillhandahåller informationstjänster som stödjer underhållet av komplexa tekniska system. Jag har bland annat utfört en fallstudie inom militär luftfart och stöttat den med två mindre fallstudier inom sjukvårdssektorn och processindustrin, säger Ramin Karim som disputerade den 2 december med avhandlingen A service-oriented approach to eMaintenance of complex technical systems.

Resultatet handlar bland annat om att underlätta förståelsen för vad e-underhåll står för, helt enkelt för att det är viktigt att verkligen förstå ett fenomen innan man utformar lösningar som kan användas för att förändra en eventuell problemsituation.

– Jag har också tagit fram ett ramverk, baserat på ett process- och tjänsteorienteras synsätt, som kan användas vid utformning av e-underhållslösningar. Ramverket innehåller både en processmodell och en designmodell med förslag på stöttande verktyg och teknologier som kan användas för att utveckla informationstjänster som är relevanta för underhållsprocessens aktörer.

Ramin Karim disputerade den 2 december.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera