Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2008

Bukspottkörtel i 3D belyser diabetes

Unika och informationsrika 3D-bilder av olika organ står i fokus för den avhandling som Tomas Alanentalo försvarar vid Umeå universitet den 13 december.

I avhandlingen presenteras hur avbildningstekniken optisk projektionstomografi (OPT) – en metod för att ta fram tredimensionella bilder med vanligt ljus istället för röntgenstrålning som vid datortomografi — tillsammans med en förbättrad preparering av vävnadsprover kan användas för att studera intakta organ i tredimensionella bilder och kunna uppskatta t.ex. volymen av insulinproducerande celler i bukspottkörteln hos möss.

De insulinproducerande s.k. langerhanska öarna är spridda över hela den hormonproducerande vävnaden i bukspottkörteln, vilket betyder att dessa studier ställer höga krav på de analysmetoder som används för att mäta och visualisera olika strukturer inom organet.

Med den teknik som beskrivs i avhandlingen studeras utvecklingen av typ 1-diabetes (tidigare kallad barn- och ungdomsdiabetes) i en musmodell, NOD. Denna typ av diabetes är en kronisk sjukdom som kräver daglig tillförsel av insulin eftersom kroppens egna immunförsvar brutit ner de insulinproducerande områdena i bukspottkörteln. Metoden visar hur antalet och volymen av de insulinproducerande cellerna minskar under den autoimmuna attacken.

Den här tekniken kan komma att tillföra ny kunskap om detta förlopp men kan också användas på andra områden, t.ex. för att studera blodskärlsbildningen i och omkring tumörer samt ta fram tredimensionella bilder av hur nervceller fördelar sig i hjärnan.

I den inledande delen av avhandlingen beskrivs kloningen av genen Nkx6.3. Den tillhör en grupp gener som har en viktig roll i flera processer under utvecklingen av en organism, bl.a. specificeringen av olika celltyper i centrala nervsystemet och mag-tarmkanalen.

Den studerande genen visade sig vara uttryckt under utvecklingen av tolvfingertarmen, i en del hormonproducerande celler i magsäcken samt i en del a av det centrala nervsystemet.

Tomas Alanentalo är doktorand vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) och kan nås på tel. 070-668 97 84, e-post tomas.alanentalo@ucmm.umu.se

Lördagen den 13 december försvarar Tomas Alanentalo, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), Umeå universitet, sin avhandling med titeln Optical Projection Tomography based 3D-spatial and quantitative assessments of the diabetic pancreas.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal Betula, by. 6M, NUS.

Fakultetsopponent är dr Raphael Scharfmann, INSERM, Necker, Frankrike.

Kontaktinformation
Bildtext och fler exempel på OPT-bilder finns på
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera