Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2008

Risk att kommuner konkurrerar ut företag

Kommunallagen reglerar till stor del vilken typ av verksamhet kommunerna får engagera sig i. Umeåforskaren Tobias Indén konstaterar i sin avhandling att lagen tolkas alltför fritt, och många kommuner riskerar konkurrera ut privata företag. Lagen borde ändras för att uppnå en sundare konkurrens.

Idag får privata företag konkurrera med offentliga aktörer inom områden som utbildning, vård och omsorg. Ofta hänvisas till att en ökad konkurrens är positiv för kvaliteten inom verksamheten. Men många kommuner engagerar sig också på det egentliga näringslivets område, och enligt Tobias Indén är det vanligt med konflikter mellan privata företag och kommunala restauranger, konferensanläggningar eller gym.

– Den positiva synen på konkurrens tycks inte gälla överallt där kommunala aktörer är engagerade, i och med att det kommunala engagemanget ofta inte sker på samma villkor som det privata, säger han.

Enligt Tobias Indén drar kommunala aktörer ofta nytta av olika typer av förmåner, allt från fördelaktiga hyresvillkor och gynnsam finansiering till rena kontantbidrag.

– Kommunerna borde förbjudas att stödja egna företag, något som idag är ett oreglerat område i kommunallagen, anser Tobias Indén.

Men kommunernas självkostnadsprincip tvingar också kommunala aktörer att erbjuda billiga tjänster, något som leder till att privata företag får svårt att möta konkurrensen. Tobias Indén menar att denna princip också utesluter att de kommunala agerandena kan angripas på konkurrensrättslig väg. Han konstaterar att varken kommunallagen, konkurrenslagen eller EG:s statsstödsregler är anpassade för att hantera de aktuella problemen.

– Kommunallagen borde ändras för att uppnå en sundare konkurrens.

Fredagen den 12 december försvarar Tobias Indén, Juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Kommunen som konkurrent.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Hörsal B, Samhällsvetarhuset.

Fakultetsopponent är professor Ulla Neergaard, Juridiskt institut, Copenhagen Business School.

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter:

Tobias Indén,
juridiska institutionen,
Umeå universitet,
E-post: tobias.inden@jus.umu.se
Telefon: 090-786 94 78, 0733-86 18 87

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera