Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2008

Genetiken bakom blodfetter kartlagd

En internationell forskarstudie, där Uppsalaforskare medverkat och som publiceras i den välrenommerade tidskriften Nature Genetics, visar för första gången en kartläggning av de gener som påverkar mängden kolesterol och andra fetter i blodet.

– Våra resultat innebär ett genombrott i förståelsen av vilka gener som påverkar nivåerna av våra vanligaste blodfetter, och öppnar nya möjligheter att ta fram mediciner för behandling av höga blodfettnivåer”, säger Ulf Gyllensten.

Mängden av blodfetter såsom kolesterol, LDL, HDL och triglycerider påverkar risken att utveckla bland annat hjärt- kärlsjukdomar. Man vet sedan tidigare att det vi äter och hur aktiva vi är påverkar mängden av dessa fetter i våra blodbanor. Genetikens betydelse har dock hittills varit mindre känd.

Ett stort internationellt forskarlag, med deltagande från bland annat Uppsala universitet, har nu för första gången i en populationsbaserad undersökning med cirka 20 000 deltagare och 16 delstudier genomfört en kartläggning av de gener som påverkar våra vanligaste blodfetter. Studien har koordinerats av professor Leena Peltonen, hedersdoktor vid Uppsala universitet, och en av ingående delstudierna har letts av professor Ulf Gyllensten vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet.

Resultaten visar på 22 olika gener, eller regioner i arvsmassan, som på ett markant sätt påverkar mängden av dessa blodfetter. Åtta av dessa har man inte tidigare vetat att de kan påverka fettreglering.

– Studien visar också att internationella samarbeten av denna storleksordning gör det möjligt att identifiera de gener som påverkar risken att utveckla våra folksjukdomar, säger Ulf Gyllensten.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ulf Gyllensten, tel: 070-899 3413, eller ulf.gyllensten@genpat.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera