5 december 2008

Koldioxidavgift räddar inte regnskogen

Att inkludera koldioxidutsläppen från tropisk skogsavverkning i ett klimatavtal räcker inte för att rädda världens återstående regnskogar från expanderande palmoljeplantager. Det visar ny forskning från Chalmers.

Den 1-12 december samlas politiker från 190 länder för att försöka enas om ett nytt globalt klimat­avtal på FN:s klimatmöte i Poznan, Polen. Där står frågan om att inkludera koldioxidutsläppen från regnskogsavverkning högt på agendan. Något som många hoppas ska leda till minskad tropisk avskogning.

Skövling av tropiska skogar står idag för cirka 20 procent av de globala koldioxidutsläppen, vilket motsvarar utsläppen från hela den globala transportsektorn. I dagsläget finns dock inga incitament för tropiska länder att minska dessa utsläpp, något som man alltså nu hoppas åtgärda genom att inkludera dem i ett framtida klimatavtal.

– Med ett pris på koldioxidutsläppen från regnskogsavverkning menar många att avskogningen kommer att bli olönsam och att tropiska länder istället kommer att tjäna på att skydda sina skogar. Samtidigt riskerar en ambitiös internationell klimatpolitik att öka efterfrågan på mark för att producera bioenergi och därmed kommer även skogsskövlingen bli mer lönsam, säger Martin Persson, forskare på Avdelningen för fysiskt resursteori vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

I en ny studie visar Martin Persson och Christian Azar, professor i Hållbara energi- och materialsystem, att skogskövling för produktion av biodiesel och bioenergi från palmolja kan komma att vara fortsätt mycket lönsamt i framtiden, även om man får betala för de koldioxidutsläpp som avverkningen orsakar.

Utbredningen av palmoljeplantager är redan idag en viktig drivkraft bakom avskogningen i Sydostasien, även om andelen palmolja som går till biodiesel än så länge är liten. Dessutom finns stor en risk att expandera palmoljeproduktionen i Amazonas och Kongo-områdena, på mark som idag täcks av en stor del av världens återstående regnskogar.

– Ta inte våra resultat som ett argument för att inte inkludera koldioxidutsläppen från tropisk avskogning i ett klimatavtal, det skulle bara göra avverkningen än mer lönsam. Vad resultaten säger är att vi kommer att behöva ytterligare, och starkare, skydd för världens skogar i framtiden, i takt med att konkurrensen om mark hårdnar, avslutar Martin Persson.

Kontaktinformation
Kontakt och mer information:
Martin Persson, Fysisk resursteori, tel: 070 207 8198
E-post: martin.persson@chalmers.se

Studien, “Preserving the world’s tropical forests: a price on carbon may not do”, ingår i den avhandling som Martin Persson nyligen lade fram vid institutionen för Energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera